Clicks17
Peter(skala)

Centrum pomoci pre rodinu v Trnave oslávi desiate výročie od vzniku

Trnava 18. februára (TK KBS) Centrum pomoci pre rodinu v Trnave oslávi desiate výročie svojho vzniku. Slávnostný galaprogram sa uskutoční v stredu 20. februára 2019 o 18:00 h v sieni Marianum na Hollého ulici 9 v Trnave. Programu bude predchádzať ďakovná svätá omša u Jezuitov v Trnave (o 16:00 h). Hlavným celebrantom bude trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Slávnostným kazateľom bude vladyka Milan Chautur, predseda rady KBS pre rodinu.

"Čas rýchlo uteká a ani sme sa nenazdali oslavujeme prvé desaťročie. Preto vás pozývame príďte s nami osláviť spoločné dielo. Pozývame všetkých vás, ktorí akoukoľvek formou pomáhali, podporovali dielo Centra pomoci pre rodinu. Pozývame všetkých bývalých i terajších dobrovoľníkov, priateľov, podporovateľov, fandov, kolegov i širokú verejnosť. Tešíme sa na vás," avizuje Centrum pomoci pre rodinu v Trnave.

Centrum pomoci pre rodinu je miesto, kde sa venujeme deťom, manželom, mladým i starším rôznymi výchovnými, vzdelávacími a záujmovými programami. Sprevádzame rodinu v každej fáze života a chceme jej byť blízko v radostiach, ale i problémoch. Záleží nám na hodnote života a rodiny a robíme všetko pre to, aby sme ich chránili.