Clicks130
nl.news

Voormalige Benedictus XVI uit zijn gevoelens in een antiklerikale krant

De voormalige Benedictus XVI schreef een bedankbrief aan de journalist Massimo Franco van de antiklerikale Corriere della Sera. De brief werd op 7 februari door de Italiaanse krant gepubliceerd. Franco had Benedictus verteld dat veel lezers van de Corriere naar verluidt "verontrust" waren over de gezondheidstoestand van de voormalige paus.

Benedictus XVI schrijft in zijn antwoord. "Terwijl mijn fysieke krachten langzaam afnemen, ben ik innerlijk op een pelgrimstocht naar huis." En,"Het is een grote genade voor mij om omringd te worden op dit laatste stuk weg, dat soms een beetje vermoeiend is, door een liefde en vriendelijkheid die ik me nooit had kunnen voorstellen."

Er is weinig twijfel aan dat de reden van de Corriere om aan Benedictus te schrijven niet "liefde" of "vriendelijkheid" was, maar louter commercieel belang.

#newsUzdxtvhgfb