Clicks59
vi.news

Hồng y Marx chèn vào “Một lời nói dối” - Giám mục Chaput

Tổng Giám mục Philadelphia, Charles Chaput, đã chỉ trích Hồng y Marx của Munich và các đồng minh của ông, những người có ý định "cho phép" Rước lễ Tin lành.

Chaput viết trên FirstThings.com (ngày 23 tháng 5) rằng việc "chèn một sự giả tạo vào khoảnh khắc trang nghiêm nhất của cuộc gặp gỡ của một người với Chúa Giêsu trong Thánh Thể" là "một lời dối trá".

Rước Lễ Tin lành nói rằng "'Tôi đang Rước lễ với cộng đồng này,' trong khi thực tế họ không hề kết nối với cộng đồng đó. "

Chaput tranh luận với sáu luận điểm chống lại Rước Lễ Tin Lành,

1. Thay đổi các điều kiện để nhận Rước Lễ định nghĩa Giáo Hội gồm ai và là cái gì.

2. Rước lễ Tin lành dẫn đến việc ban Rước Lễ cho tất cả những người không phải Công giáo.

3. Rước lễ Tin lành thông qua quan niệm Tin Lành rằng vẫn có thể làm phép báp têm và tin vào Đấng Christ - mà không tin vào Lệnh Thánh.

4. Sự hiệp thông Tin Lành ám chỉ rằng Tin Lành có lẽ không cần phải thú tội để chuẩn bị cho việc tiếp nhận Rước Lễ.

5. Nếu giáo huấn của Giáo Hội có thể bị bỏ qua trong trường hợp này thì bất kỳ việc giảng dạy nào cũng có thể được thương lượng lại.

6. Rước Lễ Tin Lành đã đánh lừa các tín hữu vì sự khác biệt giữa Giáo Hội và Tin Lành đang bị che giấu.

Hình ảnh: Charles Chaput, © HazteOir.org, CC BY-SA, #newsGamikqbwkt