Clicks2.4K
pl.news
1

Głupi premier: "nie mów »mankind«, tylko »peoplekind«"

Niedawno kanadyjski premier, Justin Trudeau przerwał kobiecie, która zwracała się do niego na Uniwersytecie MacEwan.

Powiedziała ona do Trudeau, że "miłość matczyna jest tym rodzajem miłości, która zmieni przyszłość ludzkości", używając słowa "mankind" (pol. "ludzkość"). W tym momencie swoją głupią wypowiedź wtrącił premier, który zaprotestował przeciwko użyciu słowa "mankind", zamiast którego należy użyć określenia "peoplekind" jako szerszego [oba słowa funkcjonują w języku angielskim i mają identyczne znaczenie, choć pierwsze jest używane częściej /red.].

Na Twitterze już zasugerowano Trudeaut, aby nie nazywał jednej z kanadyjskich prowincji "Manitoba", tylko "Personitoba".

#newsTgabjdchwu

ŚW.FILOMENA
,,, Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z 10/11. 02. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się …More
,,, Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z 10/11. 02. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się też za Europę, o osłabienie wpływu III wojny światowej i towarzyszących jej wydarzeń. - Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie