Język

Głupi premier: "nie mów »mankind«, tylko »peoplekind«"

Niedawno kanadyjski premier, Justin Trudeau przerwał kobiecie, która zwracała się do niego na Uniwersytecie MacEwan. Powiedziała ona do Trudeau, że "miłość matczyna jest tym rodzajem miłości, która …
Napisz komentarz …
Rebelius
o ochronę Misji Zbawienia[...] i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się
______________________________________________
No proszę - modlitwa za szatańskie mamienia. Niektórym do reszty rozumy odebrało.
ŚW.FILOMENA
,,, Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Wzywam do wielkiej modlitwy za Europę w tym czasie. Z soboty na niedzielę, tj. z 10/11. 02. 2018r. o północy kolejny raz łączymy się duchowo odmawiając wszystkie 4 części różańca św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty - będziemy modlić się … Więcej