Clicks29
lt.news

Jėzuitas priėmė mažuosius įsakymus

Vasario 18-ąją Otavos Arkivyskupas Terrence Prendergast SJ suteikė tonzūrą ir keturis mažuosius įsakymus (palydovas, lektorius, egzorcistas, patarnautojas) jėzuitų cholastui Teodorui Avramui.

Įšventinimas vyko Šv. Petro brolijos senųjų ritualų bažnyčioje. Mažieji įsakymai egzistuoja tik Romos ritualuose. Pagal Pauliaus VI-ojo Novus Ordo, šie įsakymai buvo panaikinti.

Jėzuitai yra vieni didžiausių anti-katalikų, kurie vis dar seka pervertintus Bažnyčios įsakymus.

Paveiksliukas: © Jacquie Fournier, NewLiturgicalMovement.org, #newsYsnkjbjkxz