Clicks309
ľubica
6

To, co se momentálně jeví jako společné pro katolíky a luterány, je pouze situace hluboké krize, i když z rozličných důvodů.

Luther na kolenou po 500 letech

Říkáme to s hlubokou bolestí. Zdá se, že nové náboženství, které vypučelo 31. října v Lundu v průběhu ekumenického setkání papeže Františka a představitelů Světové luterské federace, je náboženství, v němž jsou jasné výchozí body, ale které má temný a znepokojující cíl.

Slogan, který navíc zazníval v katedrále v Lundu, mluví o nutnosti „společné cesty“, která má přivést katolíky a luterány z konfliktu do společenství.

Jak papež František, tak pastor Martin Junge, sekretář SLF, se ve svých projevech odvolávali na podobenství z evangelia o révě a ratolestech. Katolíci a luteráni mají být „suché větve“ jediného stromu, který nepřináší plody z důvodu rozdělení v roce 1517. Ale nikdo neví, jaké by to byly plody. To, co se momentálně jeví jako společné pro katolíky a luterány, je pouze situace hluboké krize, i když z rozličných důvodů.

Luterství se stalo jedním z největších faktorů sekularizace západní společnosti a je dnes v agonii pro důslednost, s jakou od počátku svého zrození rozvíjelo semeno rozkladu, které v sobě neslo. Avantgardou sekularizace byly skandinávské státy a země, které byly dlouho vzorem naší budoucnosti. Ovšem
Švédsko, když svou vlast přetvořilo multikulturalismem a homosexuálními právy, je dnes zemí, ve které jsou pouze 2% praktikujících luteránů, zatímco asi 10% populace praktikuje islámské vyznání.

Katolická církev naopak je v sebedemoliční krizi, protože opustila svou Tradici, aby objala proces sekularizace moderního světa, a to právě v době, kdy tento svět je v rozkladu. Luteráni hledají v ekumenismu dech života a katolická církev nevidí, že ona náruč je náručí smrti.

„To, co nás sjednocuje, je spíše to, co nás rozděluje“, bylo řečeno v ceremonii v Lundu. Ale co spojuje katolíky s luterány? Nic, ani křest, jediná ze svátostí, kterou luteráni uznávají. Pro katolíky totiž křest snímá dědičný hřích, od kterého luteráni nemohou být osvobozeni, protože pro ně je celá lidská přirozenost radikálně zkažena a hřích je nepřekonatelný.

Lutherova formule: Hřeš silně, ale silněji věř, shrnuje tuto myšlenku. Člověk je neschopný dobra a nemůže dělat nic jiného než hřešit a svěřit se slepě Božímu milosrdenství. Bůh rozhodne arbitrárně a neodvolatelně, koho zatratí a koho spasí. Neexistuje svoboda, ale jen rigorózní predestinace vyvolených a zavržených.

K „Sola fide“ se druží „ Sola Scriptura“. Pro katolíky existují dva zdroje Zjevení: Písmo s svaté a Tradice. Luteráni vylučují tradici, protože tvrdí, že člověk má mít přímý vztah k Bohu, bez prostředníka. Je to princip „svobodného zkoumání Bible“, z něhož pramení současný individualismus a relativismus. Tento princip přináší popření role církve a papeže, kterého Luther definuje jako apoštola Satanova a antikrista. Luther nenáviděl především papeže a katolickou mši, kterou chtěl redukovat na připomínku, upřel jí charakter oběti a transsubstanciace chleba a vína v Tělo a Krev Ježíše Krista. Ale pro katolíky zpřítomnění nekrvavé Kristovy oběti ve Mši svaté je jediným zdrojem Boží milosti. Jedná se prostá nedorozumění a zmýlení?

Papež Bergoglio v Lundu prohlásil: »Také my se musíme dívat s láskou a úctou na svou minulost a uznat chyby a žádat odpuštění«.
A ještě »je třeba přiznat se stejnou čestností, že naše rozdělení se vzdalovalo od původní intuice Božího lidu, který přirozeně tíhne a zůstává jednotný, a byl historicky realizován lidmi moci tohoto světa více než vůlí Božího lidu«.

Kdo jsou tito lidé moci?

Papežové a svatí kteří od počátku bojovali proti luteranismu?

Církev, která ho po pět století odsuzovala?

Tridentský koncil řekl definitivní slovo o neslučitelnosti katolické víry s protestantskou.

Nemůžeme následovat papeže Františka po jeho odlišné cestě.


Roberto de Mattei, Il Tempo
ľubica
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Seraf…More
V knihe 100 otázok o onom svete čítame v otázke 43: Vy teda veríte, že Luther miesto slávy medzi svätcami v nebi - horí v pekelnom ohni?

Nie ja, ale cirkevná tradícia a tiež bl. Maria Serafína od Najsvätejšieho Srdca (svetským menom Klotillda Micheli (1849-1911), zakladateľka Kongregácie sestier od Anjelov.
viac: František, prečo vedieš Cirkev k Lutherovi, ktorý skončil v pekle? Bl. Maria Serafína svedčí...
ľubica
Pápež miesto toho čo mal na modlitbách prosiť spolu so všetkými veriacimi za jednotu skrze katolícku Cirkev, do ktorej by sa mali protestanti vracať, sa hrá na zjednotiteľa vody a ohňa.

Pred koncilom sa ešte mnohí protestanti vracali do Cirkvi - ale dnes? Keď protestanti vidia že katolícka Cirkev sa vzdala dokonca Krista Pána, ktorého schováva, schováva kríž, hanbí sa za Neho - protestant More
Pápež miesto toho čo mal na modlitbách prosiť spolu so všetkými veriacimi za jednotu skrze katolícku Cirkev, do ktorej by sa mali protestanti vracať, sa hrá na zjednotiteľa vody a ohňa.

Pred koncilom sa ešte mnohí protestanti vracali do Cirkvi - ale dnes? Keď protestanti vidia že katolícka Cirkev sa vzdala dokonca Krista Pána, ktorého schováva, schováva kríž, hanbí sa za Neho - protestant hlboko opovrhuje týmto smetiskom, ktorý sa dnes volá katolíckou Cirkvou. Cirkev stratila jednotu v omši - jedna viera, jeden krst, jedny sviatosti - jedna omša kde sa sviatosti rovnako vysluhovali - a tým že stratila omšu, stratila jednotu! Katolícka Cirkev je dnes rozhádaná sekta, kde si každý vykladá učenie ako sa mu zachce. Jediná vec ktorej sa protestanti boja je tradícia, ktorá im ukazuje ich bludy a nebojí sa im rovno povedať, ako to s nimi skutočne je.
Pápež František nekoná to, čo má konať podľa katolíckej viery!!!
ľubica
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v …More
3.11.2016 Mons. Schneider "Už máme neomylnú odpoveď na chyby Martina Luthera: Tridentský koncil. Učenie Tridentského koncilu k chybám Luthera - opakujem- je neomylné ex cathedra. Pripomienky pápeža v lietadle nie sú ex cathedra." Biskup Athanasius Schneider, pomocný biskup arcidiecéze Astana, na základe pripomienok Františka v súvislosti s Martinom Lutherom a "pripomínaním reformácie" v Lunde, vo Švédsku. www.katholisches.info/…/msgr-schneider-…
3 more comments from ľubica
ľubica
Papež Bergoglio v Lundu prohlásil: »Také my se musíme dívat s láskou a úctou na svou minulost a uznat chyby a žádat odpuštění«. A ještě »je třeba přiznat se stejnou čestností, že naše rozdělení se vzdalovalo od původní intuice Božího lidu, který přirozeně tíhne a zůstává jednotný, a byl historicky realizován lidmi moci tohoto světa více než vůlí Božího lidu«. Kdo jsou tito lidé moci? Papežové a …More
Papež Bergoglio v Lundu prohlásil: »Také my se musíme dívat s láskou a úctou na svou minulost a uznat chyby a žádat odpuštění«. A ještě »je třeba přiznat se stejnou čestností, že naše rozdělení se vzdalovalo od původní intuice Božího lidu, který přirozeně tíhne a zůstává jednotný, a byl historicky realizován lidmi moci tohoto světa více než vůlí Božího lidu«. Kdo jsou tito lidé moci? Papežové a svatí kteří od počátku bojovali proti luteranismu? Církev, která ho po pět století odsuzovala?

Tridentský koncil řekl definitivní slovo o neslučitelnosti katolické víry s protestantskou.

Nemůžeme následovat papeže Františka po jeho odlišné cestě.

-----------------

Papa Bergo... zrejme chýbal na hodinách cirkevných dejín v seminári, inak by také koniny nestváral!