Clicks1.4K
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

JESUS: These Messages will be the last given to you before the Great Day when I come to Judge

sobota, 25 maja 2013 roku, godz. 21.49

M
oja szczerze umiłowana córko, ból proroków, którzy przyszli przed tobą, nigdy nie był naprawdę znany. Ale ich brzemię było wielkie. W przeciwieństwie do wizjonerów pracowali samodzielnie i w żaden sposób ich nie akceptowano.

Prorocy byli nienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga i dlatego że zapowiadali przyszłe tragedie, które miały przyjść na ludzkość z powodu plamy grzechu. Prowadzili samotne i straszne życie, wiele razy upadali z powodu trudu swojej misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich nie znało znaczenia Słów, które były im dyktowane.

Wielu nie miało pewności, czy w rzeczywistości byli oni w ogóle prorokami, ale pojęli to dzięki owocom swojej misji, gdy widzieli rozprzestrzenianie się Słowa Boga i to, że nawrócenia następowały szybko.

Większość proroków Bożych była pogardzana, wyśmiewana i uważana za heretyków. Wielu zostało wypędzonych na pustkowie i dręczonych, a wszystko dlatego, że byli wysłannikami Boga.

Prorocy są posłani do świata tylko ze względu na Miłość Boga, aby przygotować Jego dzieci do wydarzeń, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorokom dawano różne misje. W niektórych przypadkach byli wysyłani, aby ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwem nieposłuszeństwa Ojcu.

Inni zostali wysłani, aby ostrzec przed konsekwencjami, które spotkają człowieka, gdyby popadł w grzech ciężki. W innych przypadkach, aby ostrzec ludzkość przed tymi, którzy ją prześladują i próbują nie dopuścić, by dzieci Boga były karmione Jego Słowem.

A potem był Jan Chrzciciel, posłany w celu przygotowania dzieci Bożych na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, wysłanego, aby odkupił ich w Oczach Boga. Ale oni nie chcieli Go słuchać. Najnędzniejsi spośród Żydów wysłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, choć najwyżsi i najstarsi ówcześni słudzy Kościoła odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Moje Powtórne Przyjście, abym mógł przynieść światu zbawienie i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić.

To zostało przepowiedziane, ale czy oni będą słuchać? Niestety, nie. Oni nie chcą uwierzyć, że Mój Ojciec mógłby w ich czasach rzeczywiście wysłać na świat swojego ostatniego proroka.

Przez to odrzucają oni świętą Ewangelię Bożą. Uważają, że Moje Powtórne Przyjście nie nastąpi wcześniej jak w dalekiej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany przez ich znajomość Pisma Świętego, ale z powodu ich błędnego, ludzkiego rozumowania, przez które nie potrafią zrozumieć żadnej części Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.

Chwalebne Dziedzictwo czekającej was przyszłości jest wasze. Jest ono dla każdego z was bez względu na to, jak sczerniałe lub czyste są wasze dusze, ale musicie się przygotować i być czujni, bo wszystkie demony z piekła błąkają się po ziemi w tym czasie i przez innych ludzi będą się starały was zatrzymać.

Szatan nie chce, aby Mój Ojciec doprowadził swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie szerzył kłamstwa, dezorientację i odwracał uwagę. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a będzie on działał przez inne dusze, które pozwolą sobie na otwarcie się na te pokusy.

Ludzie zatem nie będą wierzyć, że Bóg wysłałby w ten sposób kolejnego proroka na świat. Powiedzą, że to nie jest konieczne. Zostaną natomiast zmyleni, aby uwierzyć w fałszywych proroków, i gdy jest ich tak wielu – wilków w owczej skórze – zostaną przyciągnięci do tych, którzy powiedzą wszystko, co oni będą chcieli usłyszeć. Wymyślone bajki. Sprytnie zakamuflowane żargonem religijnym, mającym ukryć okropne kłamstwa, które plamią Moje święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną osobą, która w tym czasie będzie mówiła prawdziwe Słowo Boga, aby cały świat Je usłyszał.

Są też inni prorocy Boga, ale ich misje są odmienne. Zostaniesz poproszona, abyś przekazywała Prawdę, ale ta Prawda będzie zarówno szokować, jak i ratować dusze.

Wy, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, dlaczego nie pomyślicie, że Mój Ojciec wysłałby ostatniego proroka, aby przygotować was, dzięki Mocy Ducha Świętego, przed Moim Powtórnym Przyjściem? Nie znacie Go? Nie wiecie, jak wielka jest Jego Miłość? Nie znacie rozmiaru Jego wielkiego współczucia? Jeśli znacie, to będziecie słuchali tych Orędzi z Nieba. Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie według Słowa Bożego i którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać.

Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, by nie przyjmować żadnych innych doktryn niż ta, dana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego lękać, bo do nich będzie należało Królestwo Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze, oddając cześć szatanowi i wszystkim jego pustym obietnicom, zamiast swojemu Bogu i Stwórcy, będą pozbawieni Życia Wiecznego, o ile nie będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Jest jeszcze czas, aby odnowić swoje życie. To jest bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te proroctwa nawiązują do przyszłości i się spełnią. Gdy je odrzucicie jako głupstwo, to będziecie żałować dnia, w którym się odwróciliście od prawdy obiecanej wam jako umiłowanym dzieciom Boga.

Wasz Jezus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/these-messages-…
za: jezusdoludzkosci.pl/2013-05-25-21-4…

_______________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących nie będzie już dłużej otrzymywać orędzi

JEZUS: Tak wielu dobrych i świętych kapłanów się połączyło i rozrywają te Orędzia