Clicks136
vi.news

Đa nguyên tôn giáo "là ý chí của Thiên Chúa" - Giáo hoàng Francis

"Sự đa nguyên và sự đa dạng của các tôn giáo, màu sắc, giới tính, chủng tộc và ngôn ngữ là ý chí của Thiên Chúa trong sự tuệ năng của Ngài."

Khiếu nại này là một phần của một tài liệu liên tôn ngày 4 tháng 2 được ký tại Abu Dhabi bởi Giáo hoàng Francis và Đại tu sĩ Hồi giáo của Al-Azhar, Ahmad Muhammad Al-Tayyib, người được coi là một trong những giáo sĩ Sunni tự do nhất ở Ai Cập.

Theo Genesis 11, Thiên Chúa muốn sự khác biệt ngôn ngữ là một hình phạt cho tội lỗi.

Tài liệu tiếp tục nói rằng "trí tuệ siêu phàm là nguồn gốc từ đó quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do trở thành khác biệt xuất phát."

Điều này có nghĩa là Francis coi các nghi lễ hiến tế người của người Aztec như một tôn giáo theo ý Chúa, cũng như Hồi giáo hay Do Thái giáo mâu thuẫn rõ ràng với Giáo hội về thiên tính của Chúa Ba Ngôi và Chúa Kitô.

Việc tuyên bố rằng "Thiên Chúa" muốn sự tồn tại của các tôn giáo loại trừ lẫn nhau ngụ ý rằng "Chúa" của Francis cũng đồng ý với sự thật và sự phủ nhận của nó đồng thời, do đó, giống như ma quỷ, là căn nguyên của mâu thuẫn.

#newsVzutsgjknp