Clicks349
vi.news
1

Giáo hoàng là ai? Chỉ có Chúa mới biết - Giám mục Texas

"Chỉ có Chúa mới biết ai thực sự là giáo hoàng, Benedict hay Francis," Giám mục Corpus Christi nghỉ hưu René Gracida, 95, Texas, đã viết trên blog Abyssum.org (ngày 15 tháng 2).

Về mặt cá nhân, ông "đoán rằng" Benedict vẫn còn là giáo hoàng và là Francis là một người "phản giáo hoàng",

"Nhưng đó chỉ là trực giác của tôi chứ không phải ý kiến kinh điển/thần học của tôi," ông nói thêm.

Hình ảnh: René Gracida, #newsBuulvakjfb
Léon Trương likes this.