Clicks93
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu?

Rozdział trzeci: CZŁOWIEK ODPOWIADA BOGU

WIERZĘ

25. W jaki sposób człowiek odpowiada objawiającemu się Bogu?

Człowiek, wsparty łaską Bożą, odpowiada Bogu posłuszeństwem wiary. Być posłusznym w wierze oznacza pełne przylgnięcie człowieka do Boga i poddanie się w sposób wolny usłyszanemu słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Niego samego, który jest samą Prawdą.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
niewolnicaMaryi likes this.