Clicks96
nl.news

Kardinaal Müller gaat crisis tegen - Met een credo van vier pagina's

Kardinaal Gerhard Ludwig Müller publiceerde op 8 februari een vier pagina's tellend Manifesto van het Geloof waarin hij de belangrijkste principes van de katholieke leer herhaalt, inclusief de eeuwige verdoemenis.

Müller betwist niet direct een ketterse prelaat, noch de recente ketterse beweringen van paus Franciscus dat God valse religies wil.

Müller dringt erop aan zich te "verzetten" tegen een terugval in oude ketterijen die Jezus Christus zien als "slechts een goed mens, broer en vriend, profeet en moralist".

Hij wijst erop dat het onderscheid van de Personen in de Drievuldigheid het christendom fundamenteel onderscheidt van andere religies, "Religies zijn het juist over dit geloof in Jezus de Christus oneens."

Müller merkt op dat "bisschoppen" vandaag de dag het evangelie niet verkondigen en "liever politici zijn".

Verder stelt hij opnieuw dat hertrouwde gescheidenen geen communie kunnen ontvangen - terwijl Franciscus zich verzet tegen deze fundamentele waarheid van de katholieke leer.

Afbeelding: Gerhard Luwig Müller, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsMtdvqycxma