Clicks1K
csk.news
44

Európska Centrálna Banka: EU potrebuje masovú imigráciu

V bulletine Európskej Centrálnej Banky vo Frankfurte (8. februára) sa píše, že prisťahovalci sú "dôležitým zdrojom", ktorý sa musí "používať", pretože prisťahovalci sú mladší a údajne lepšie vzdelaní ako obyvatelia krajín, do ktorých prichádzajú. Banka tiež píše, že prisťahovalci prispeli k expanzií hospodárstva EÚ.

To dokazuje, že ťahanie prisťahovalcov do Európy nie je o "pomoci chudobným". Práve naopak, je to krajná forma využívania krajín tretieho sveta tým, že sa ukradne ich aktívne, mladé a vzdelané obyvateľstvo, ktoré by bolo potrebné doma, kde zostávajú iba starí a chorí.

Obrázok: EZB, © Epizentrum, CC BY-SA, #newsHneybmelky
Zedad
Hoki - no a zúžíme to na jednu otázku, která vyplývá z exhortace - může smilstvo dvou mužů při registrovaném partnerství odrážet Boží lásku?Dříve tomu morální teologové říkali hřích, dnes nám je to předkládáno jako neúplné manželství.
Co na to říkáš Hoki? Pohoda?
Zedad
Hoki - naposledy. Nezajímá mne, jak jsi vázán na nick Samson.
4 more comments from Zedad
Zedad
Hoki nikde v komentáři nemluvím o klonování, ale mluvím o exhortaci a o slovu kardinála. Neutíkej od tématu. Nemám mnoho otázek. Předkládám ti dvě a nebo možná jednu.
Zedad
Hoki - tak naposledy i pro tebe ať platí. Nick Samson neznám a nevím, co s ním máš společného, a jak mne skrze tento nick chceš obohatit. Protože to tu stále ventiluješ, takže naposledy Hoki - nevím, neznám.
Zedad
Hoki já nevím, jak jsi ztotožněn s nickem Samson. Předkládám ti slovo kardinála a slovo papeže Františka a ty mi tu předkládáš modernismus. Trápí tě nějak modernismus a co na modernismus říkáš, pokud ho vnímáš? Kde ho vnímáš? Ve svém životě? V naší zemi? V Evropě? Ve světě?
Jsi ty tím člověkem, tou osobností, která má co říci světu a která má stát v pravdě a která má lidem připomínat, co je to …More
Hoki já nevím, jak jsi ztotožněn s nickem Samson. Předkládám ti slovo kardinála a slovo papeže Františka a ty mi tu předkládáš modernismus. Trápí tě nějak modernismus a co na modernismus říkáš, pokud ho vnímáš? Kde ho vnímáš? Ve svém životě? V naší zemi? V Evropě? Ve světě?
Jsi ty tím člověkem, tou osobností, která má co říci světu a která má stát v pravdě a která má lidem připomínat, co je to přirozený mravní zákon, který nám všem vložil Bůh do našeho srdce? Jsi takovou osobností a nebo to má být někdo jiný Hoki, co? Je to pro tebe vážná otázka. S tou otázkou budeme jednou stát před Hospodinem.
Hoki - tvoří dva muži manželský pár?
Tvoří dvě ženy manželský pár?
Zedad
www.radiovaticana.cz/clanek.php
V základech Evropy tak stojí jakobínský ideál elity, která dobře zná dobro svého lidu, byť se někdy jeví jako protilidové, a která ke své vládě nepotřebuje lidový mandát, protože sama ztělesňuje „nejhlubší požadavky společnosti“.
.... Přilnutí k novému socialistickému Manifestu, „dítěti osvícenství, elitářství, absolutní laickosti a horizontálnosti“ tak vysvětluje…
More
www.radiovaticana.cz/clanek.php
V základech Evropy tak stojí jakobínský ideál elity, která dobře zná dobro svého lidu, byť se někdy jeví jako protilidové, a která ke své vládě nepotřebuje lidový mandát, protože sama ztělesňuje „nejhlubší požadavky společnosti“.
.... Přilnutí k novému socialistickému Manifestu, „dítěti osvícenství, elitářství, absolutní laickosti a horizontálnosti“ tak vysvětluje, proč se z obzorů Evropské unie vytratilo náboženství, zejména katolické. Stefano Fontana, ředitel Observatoria sociální nauky církve, připomíná odmítnutí evropských institucí na žádost Jana Pavla II. o poukaz na křesťanské kořeny v Evropské ústavě, na který polský papež rozhodně naléhal.......
Systematicky se prosazuje relativistická a laická kultura a plánovitě se vypuzuje náboženství z veřejného prostoru, přičemž se nahrazuje náboženským indiferentismem či převážně francouzskou vizí laickosti. Lidová a národní identita tím trpí a obává se, že bude odstředěna v evropském univerzalismu, který je zdánlivě neutrální, avšak ve skutečnosti technokraticky i eticky protřelý a navíc nábožensky relativistický........
Zpráva Observatoria kardinála Van Thuâna navrhuje jako východisko odlehčenou institucionální formu Evropské unie, hlubší uvědomění vlastní identity a větší respekt k tomu, co evropské dějiny stvořily na svém území a ve svých společnostech. Jak při prezentaci svazku zdůraznil kard. Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí, „zodpovědní představitelé Evropské unie a politici by měli věnovat pozornost odstředivým tendencím. Bylo by krátkozraké je povýšeně a nadutě přehlížet“, varoval janovský arcibiskup a vyzval k „analýze jejich motivací a hledání vhodných řešení“.
Vilém
PŘÍJEMNÉHO DNE UŽIVATELŮM WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV
Segal likes this.
Vilém
ZÁVĚR ...

DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. A NE, ŽE TĚ NAPADNE ONA MYŠLENKA MNE DNEŠNÍHO NEDĚLNÍHO DNE OSOBNĚ PŘIJET NAVŠTÍVIT :-) A TO AŤ V DOPROVODU NEBO BEZ :-)
DNES SE MI TO I TAK VÍCE MÉNĚ NEHODÍ :-)
NEBOŤ NEMÁM K POHOŠTĚNÍ Vilémovské KAPUČINO :-)
TAKŽE SNAD PŘÍŠTĚ :-)
One more comment from Vilém
Vilém
MANEKÝNE Z LA. OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE NEMÁŠ OSOBNÍHO MRZENÍ, ŽE JIŽ NEJSI

ONOU JEDNIČKOU PŘES OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH :-)
NO NIC VE ZLÉM :-) ALE K TÉTO OSOBNÍ POCHVALE JSI SE PÍSEMNĚ NEVYJÁDŘIL :-)
TAK JSEM SI DOVOLIL TOTO " ZBOŽÍ " HODIT NA ONEN PULT :-)
SNAD TO POTÉ ZABERE :-) POKUD NE, SVĚŘ TO TVÉMU BOHU :…More
MANEKÝNE Z LA. OSOBNĚ DOUFÁM, ŽE NEMÁŠ OSOBNÍHO MRZENÍ, ŽE JIŽ NEJSI

ONOU JEDNIČKOU PŘES OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH :-)
NO NIC VE ZLÉM :-) ALE K TÉTO OSOBNÍ POCHVALE JSI SE PÍSEMNĚ NEVYJÁDŘIL :-)
TAK JSEM SI DOVOLIL TOTO " ZBOŽÍ " HODIT NA ONEN PULT :-)
SNAD TO POTÉ ZABERE :-) POKUD NE, SVĚŘ TO TVÉMU BOHU :-)
Zedad
Kdo je to Samson nevím a ani nevím, jestli se s ním nějak ztotožňuješ. To fakt nevím a dokonce ani nevím, jestli jsi římskokatolík a zajímá tě učení římskokatolické Církve. Z tvé reakce na můj komentář to fakt nelze vyčíst. Křič dál. Jestli je to k věci a nebo od věci, tvůj problém.
No, pravda je taková, že i když tu řešíme různé obavy a mnozí na rozdíl od tvých hurónských pokřiků zcela vážně, …More
Kdo je to Samson nevím a ani nevím, jestli se s ním nějak ztotožňuješ. To fakt nevím a dokonce ani nevím, jestli jsi římskokatolík a zajímá tě učení římskokatolické Církve. Z tvé reakce na můj komentář to fakt nelze vyčíst. Křič dál. Jestli je to k věci a nebo od věci, tvůj problém.
No, pravda je taková, že i když tu řešíme různé obavy a mnozí na rozdíl od tvých hurónských pokřiků zcela vážně, tak se nemusíme bát. Bůh je s námi.
Zedad
Hoki ale no tak Hoki. Dá se říct, že je všeobecně známo, že homosexualita se stala problémem, se kterým se rve nejenom jakobínská Evropa. Homosexualita, pedofílie, potraty, vraždy, zotročování lidí. No a na jaké straně má stát osobnost, jejíž slovo má váhu například v jakobínské Evropě, neřku-li v celém světě? Že bys to nevěděl jenom ty? Nevíš nic o nové exhortaci Radost z lásky? Nezaznamenal …More
Hoki ale no tak Hoki. Dá se říct, že je všeobecně známo, že homosexualita se stala problémem, se kterým se rve nejenom jakobínská Evropa. Homosexualita, pedofílie, potraty, vraždy, zotročování lidí. No a na jaké straně má stát osobnost, jejíž slovo má váhu například v jakobínské Evropě, neřku-li v celém světě? Že bys to nevěděl jenom ty? Nevíš nic o nové exhortaci Radost z lásky? Nezaznamenal jsi volání kardinála na jakobínskou Evropu?
Co tu docílíš svým hurónským pokřikem?
2 more comments from Zedad
Zedad
Hoki

Zedade, nechápu tvůj komentář, máš s papežem Františkem problém? Zkus se prosím v tomto směru obrátit třeba na Samsona1 a odborně to zkonzultovat ;) Já opravdu nevím co ti na to říci. papež má svou odpovědnost a my zase svou... Tečka.
To přece víme, že každý má svou odpovědnost podle míry toho, kolik dostal a na jakém místě v životě se nachází. Za ty, kteří nás vedou se máme a musíme …More
Hoki

Zedade, nechápu tvůj komentář, máš s papežem Františkem problém? Zkus se prosím v tomto směru obrátit třeba na Samsona1 a odborně to zkonzultovat ;) Já opravdu nevím co ti na to říci. papež má svou odpovědnost a my zase svou... Tečka.
To přece víme, že každý má svou odpovědnost podle míry toho, kolik dostal a na jakém místě v životě se nachází. Za ty, kteří nás vedou se máme a musíme modlit, o tom přece žádná. Tvůj huronský pokřik na GTV, no tak za ten si zodpovídáš sám a nejspíš ho nikdo neslyší.
Papež hodně dostal a hodně od něj bude požadováno je osobnost. Je nejvíc slyšet a hodně lidí se na něj obrací a slyší ho. On má z moci svého úřadu co říci celému světu. Jeho slovo má váhu. No a my se modlíme na jeho úmysly. Opíráme se v modlitbě o Boha, aby ty úmysly byly v Božím řádu.
Papež má být garantem toho, že budeme dál žít podle přirozeného mravního zákona Božího.
Evropa je jakobínská, homosexualita se vkrádá do zákonů, které jsou schvalovány. Ten, jehož slovo má váhu a koho je slyšet má mluvit a má stát pevně. My dva se za to máme modlit.
Zedad
Hoki

Pařez - František je čestný chlap, veřejně činný, který dokázal dostát svému slovu, dokázal obětovat post v zájmu pravdy a uhájit svou čest. A nebylo to jen v jisté kauze před 12 lety... Je moudrý, vzdělaný, svérázný a respektuji ho. Něco dokázal a to se cení.


Papež František mnoho dostal a mnoho od něj bude požadováno. Papež František je osobnost. Domnívám se, že pokud sedí na Petrově …More
Hoki

Pařez - František je čestný chlap, veřejně činný, který dokázal dostát svému slovu, dokázal obětovat post v zájmu pravdy a uhájit svou čest. A nebylo to jen v jisté kauze před 12 lety... Je moudrý, vzdělaný, svérázný a respektuji ho. Něco dokázal a to se cení.


Papež František mnoho dostal a mnoho od něj bude požadováno. Papež František je osobnost. Domnívám se, že pokud sedí na Petrově stolci má říkat jasné slovo k přirozenému mravnímu zákonu Božímu. Kdo jiný taky, že Hoki?
Vilém
MANEKÝNE Z LA. PŘES OSOBNÍ INFORMACE O LIDECH JIŽ NEJSI " JEDNIČKOU " :-)
JAK VIDNO SLÍDILE MÁŠ ONU NECHVALNĚ PROSLULOU OSOBNÍ KONKURENCI :-) CO S TÍM ?
LENIN ŘEKL : " UČIT SE !
Vilém
ŽE BY MĚL UŽIVATEL Vilém POTŘEBNÉ OSOBNÍ INFORMACE ? :-) ŽE BY ONA SPOLUPRÁCE VE ZNAMENÍ : NENÍ NAD OSOBNÍ PŘEHLED A HLAVNĚ ONEN DOHLED NAD DOTYČNÝM UŽIVATELEM Z LA ? :-) ACH TA PRAXE, ŽE ?
3 more comments from Vilém
Vilém
MANEKÝNE A TVOJE NÁSLEDNÁ REAKCE NA ONU GLORII ? :-)

TO BYLO PSANÍ NA SVOU OSOBNÍ OBHAJOBU S NEPŘEHLÉDNUTELNOU SNAHOU SE HÁJIT, HÁJIT, HÁJIT :-)
A TEN OSOBNÍ POCIT SEBELÍTOSTI O TOM ANI NEMLUVĚ, ŽE ? :-) ) ) JAK JEST TOBĚ NEPRÁVEM UBLIŽOVÁNO :-) ) )
NIKDO TOBĚ NEROZUMÍ, ŽE ? :- ) )
SAFRA, SAFRA PORTE :-) ) ) CO S TÍM, ŽE ? :-…More
MANEKÝNE A TVOJE NÁSLEDNÁ REAKCE NA ONU GLORII ? :-)

TO BYLO PSANÍ NA SVOU OSOBNÍ OBHAJOBU S NEPŘEHLÉDNUTELNOU SNAHOU SE HÁJIT, HÁJIT, HÁJIT :-)
A TEN OSOBNÍ POCIT SEBELÍTOSTI O TOM ANI NEMLUVĚ, ŽE ? :-) ) ) JAK JEST TOBĚ NEPRÁVEM UBLIŽOVÁNO :-) ) )
NIKDO TOBĚ NEROZUMÍ, ŽE ? :- ) )
SAFRA, SAFRA PORTE :-) ) ) CO S TÍM, ŽE ? :-)
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEPOCHYBNĚ VĚDÍ Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU ODEŠEL UŽIVATEL Pařez !
NEBOŤ UŽIVATEL Pařez ONU PŘÍČINU SVÉHO NÁSLEDNÉHO ODCHODU Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PÍSEMNĚ ZVEŘEJNIL A TO VEŘEJNĚ !
COŽ NA TEBE MANEKÝNE S MASKOU SLUŠŇÁKA NA KSICHTU VRHALO PONĚKUD NEGATIVNÍ SVĚTÉLK…More
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY NEPOCHYBNĚ VĚDÍ Z JAKÉHO OSOBNÍHO DŮVODU ODEŠEL UŽIVATEL Pařez !
NEBOŤ UŽIVATEL Pařez ONU PŘÍČINU SVÉHO NÁSLEDNÉHO ODCHODU Z WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV PÍSEMNĚ ZVEŘEJNIL A TO VEŘEJNĚ !
COŽ NA TEBE MANEKÝNE S MASKOU SLUŠŇÁKA NA KSICHTU VRHALO PONĚKUD NEGATIVNÍ SVĚTÉLKO :-)
MÁŠ OSOBNÍ PROBLÉM A TO, ŽE UŽIVATELÉ TOHOTO WEBU NEZAPOMÍNAJÍ :-)
Vilém
A JEŠTĚ NĚCO ...

WEBOVOU STRÁNKOU GLORIA.TV TI BYLO PÍSEMNĚ OZNÁMENO NÁSLEDNÉ VYJÁDŘENÍ KE TVÉ MALIČKOSTI Z LA.
OSOBNĚ VĚŘÍM A TO ANI OSOBNĚ NECHODÍM DO ONOHO KOSTELA, ŽE JSI DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. NEPLAKAL :-) NEBO SNAD SE POTÉ OSOBNĚ NEPOHORŠIL :-) NEBO BYLA " VÁLEČNÁ " PORAD…More
A JEŠTĚ NĚCO ...

WEBOVOU STRÁNKOU GLORIA.TV TI BYLO PÍSEMNĚ OZNÁMENO NÁSLEDNÉ VYJÁDŘENÍ KE TVÉ MALIČKOSTI Z LA.
OSOBNĚ VĚŘÍM A TO ANI OSOBNĚ NECHODÍM DO ONOHO KOSTELA, ŽE JSI DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. NEPLAKAL :-) NEBO SNAD SE POTÉ OSOBNĚ NEPOHORŠIL :-) NEBO BYLA " VÁLEČNÁ " PORADA U RODINNÉHO KRBU ? :-) BYLO BY VHODNÉ SE POTÉ SVĚŘIT :-) MY UŽIVATELÉ WEBOVÉ STRÁNKY GLORIA.TV JSME STÁLE S TEBOU :-)))
Zedad
Hoki - no tak o))
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TO NENÍ RYTÍŘSKÉ ( OPĚT BEZ UVOZOVEK :-) )

STÁLE OSOBNĚ PODLÉZAT A POCHLEBOVAT LIBORU Z LYSÉ NAD LABEM :-)
TO TOTIŽ ČINÍ MALÝ KLUCI Z PÍSKOVIŠTĚ S ÚMYSLEM DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE ZÍSKAT SI NOVÉHO KAMARÁDA ZA UŽIVATELE Pařeza :-)
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. BYLO TI DOPŘÁNO POŽEHNANÝCH …More
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. TO NENÍ RYTÍŘSKÉ ( OPĚT BEZ UVOZOVEK :-) )

STÁLE OSOBNĚ PODLÉZAT A POCHLEBOVAT LIBORU Z LYSÉ NAD LABEM :-)
TO TOTIŽ ČINÍ MALÝ KLUCI Z PÍSKOVIŠTĚ S ÚMYSLEM DOSÁHNOUT SVÉHO CÍLE ZÍSKAT SI NOVÉHO KAMARÁDA ZA UŽIVATELE Pařeza :-)
DOTYČNÝ UŽIVATELI Z LA. BYLO TI DOPŘÁNO POŽEHNANÝCH 50 LET TAK MĚJ OSOBNĚ TROCHA ONOHO ZRNKA POTŘEBNÉ LIDSKÉ HRDOSTI A NEPOKOŘOVAT A TO ZVLÁŠTĚ KDY LIBOR Z LYSE NAD LABEM O TUTO POCTU NEMAJÍC OSOBNÍHO ZÁJMU :-)
DOBROU RADU DO ŽIVOTA MANEKÝNE : OSOBNĚ SE PORADIT U RODINNÉHO KRBU, PŘÍPADNĚ NA FARNÍM ÚŘADĚ, NEBO V JELENICI :-)
Vilém
DODATEK ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍŠE PRAVDU, CTÍ ONU PRAVDU :-)
TOŽ ONU OSOBU OD DNEŠNÍHO SOBOTNÍHO DNE BEZ OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ OPĚT POVAŽUJI ZA PŘÍKLADNÉHO RYTÍŘE BEZ BÁZNĚ A HANY, MAJÍCE ONU PŘILBU NA SVÉ HLAVĚ S HLEDÍM OTEVŘENÝM, V PRAVICI JEDNÉ MAJE MEČ, VE DRUHÉ PRAVICI SVÉ MAJE ONEN ŠTÍT :-) A ŽE TOMU …More
DODATEK ...

DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍŠE PRAVDU, CTÍ ONU PRAVDU :-)
TOŽ ONU OSOBU OD DNEŠNÍHO SOBOTNÍHO DNE BEZ OSOBNÍCH POCHYBNOSTÍ OPĚT POVAŽUJI ZA PŘÍKLADNÉHO RYTÍŘE BEZ BÁZNĚ A HANY, MAJÍCE ONU PŘILBU NA SVÉ HLAVĚ S HLEDÍM OTEVŘENÝM, V PRAVICI JEDNÉ MAJE MEČ, VE DRUHÉ PRAVICI SVÉ MAJE ONEN ŠTÍT :-) A ŽE TOMU TAK JEST, SLOVO RYTÍŘ JEST TENTOKRÁTE BEZ UVOZOVEK :-)
Samson1
Moudrá slova kardinálů. Moudrá slova kardinálů.
Vilém
DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍŠE PRAVDU, CTÍ ONU PRAVDU :-)

TOŽ UŽ MÁM K TÉ POCHYBNÉ, NEVĚROHODNÉ OSOBĚ POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU :-) JEST NA ČASE ZMĚNIT STRATEGII A UZNALE PLÁCAT DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. PO RAMENOU A POCHLEBOVAT, ŽE :-)
NATOŽ ABYCH TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. JIŽ VÍCE OSOBNĚ POSLAL NEPOSÍLAL TAM, KDE ČLOVĚKU …More
DOTYČNÝ UŽIVATEL Z LA. PÍŠE PRAVDU, CTÍ ONU PRAVDU :-)

TOŽ UŽ MÁM K TÉ POCHYBNÉ, NEVĚROHODNÉ OSOBĚ POTŘEBNOU OSOBNÍ DŮVĚRU :-) JEST NA ČASE ZMĚNIT STRATEGII A UZNALE PLÁCAT DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. PO RAMENOU A POCHLEBOVAT, ŽE :-)
NATOŽ ABYCH TÉHOŽ DOTYČNÉHO UŽIVATELE Z LA. JIŽ VÍCE OSOBNĚ POSLAL NEPOSÍLAL TAM, KDE ČLOVĚKU KONČÍ ONA ZÁDA, ŽE :-)
Zedad
Hoki

Zedade, odpusť, ale nejsi partner pro jistý druh diskuze. Tvé komunikační pokusy jsou vždy na linii "ad hominem". Postrádají něco navíc. Sundej si masku pod kterou tady vystupuješ jako Zedad, bylo by to lepší se vrátit do své skutečné registrace. Lidé co zde jsou několik let už vědí své, tak nehraj tento part tak snaživě :) Ale oceňuji, že jsi aspoň slušný.
Hoki, i s nízkým IQ bys mohl …More
Hoki

Zedade, odpusť, ale nejsi partner pro jistý druh diskuze. Tvé komunikační pokusy jsou vždy na linii "ad hominem". Postrádají něco navíc. Sundej si masku pod kterou tady vystupuješ jako Zedad, bylo by to lepší se vrátit do své skutečné registrace. Lidé co zde jsou několik let už vědí své, tak nehraj tento part tak snaživě :) Ale oceňuji, že jsi aspoň slušný.
Hoki, i s nízkým IQ bys mohl pochopit, že mne počet tvých registrací nezajímá, neznám je a nepátrám po nich. Ty tvoje mechtle mne nezajímají. Ty jsi fakt rytíř jako pojďme na jahody.
Zedad
Hoki, pravdu si nectíš! Už jsi to tu jednou udělal. Omlouval ses s urážkou a teď chválíš s urážkou ceskoslo. Tak to nefunguje a v lidském životě fungovat nemá, ani nesmí. Je to patologické. Poraď se s Maxíkem!
3 more comments from Zedad
Zedad
Hoki - kolikrát ti mám napsat, že se nemáš namáhat s odpovědí.
Zedad
Hoki

Píšu pravdu a ctím pravdu a přeber si to Zedade jak chceš. A samozřejmě dle libosti i ceskoslo. Nebudu ho přemlouvat věřit, musí si na to přijít sám a možná litovat slov. Dlužím mu ale odpověď - teď zrovna končí na Nova Cinema www.csfd.cz/film/268022-hostitel/prehled/ a byť je hodnocení slabé, některé momenty hezké.... A tohle končilo asi před půlhodinkou www.csfd.cz/…/prehled Hodnocení …
More
Hoki

Píšu pravdu a ctím pravdu a přeber si to Zedade jak chceš. A samozřejmě dle libosti i ceskoslo. Nebudu ho přemlouvat věřit, musí si na to přijít sám a možná litovat slov. Dlužím mu ale odpověď - teď zrovna končí na Nova Cinema www.csfd.cz/film/268022-hostitel/prehled/ a byť je hodnocení slabé, některé momenty hezké.... A tohle končilo asi před půlhodinkou www.csfd.cz/…/prehled Hodnocení nízké,......

Hoki, pravdu si nectíš! Už jsi to tu jednou udělal. Omlouval ses s urážkou a teď chválíš s urážkou ceskoslo. Tak to nefunguje a v lidském životě fungovat nemá, ani nesmí. Je to patologické. Poraď se s Maxíkem!
Zedad
@Hoki, to co tu píšeš ceskoslo je chvála a nebo ho uràžíš?
+Joseph+
Holečku, ty smrdíš čertovinou na sto honů
Přítel
Odkud jsou mezi vámi hádky?
Zedad
Zlé myšlenky, slova a skutky nejsou atributem Hospodina, Boha živého a mocného. Pán Ježíš Kristus, náš Vykupitel, Vykupitel světa nám to vysvětluje přesně.
miňocraft
Pozor na štatistiku je to druhý stupeň klamstva :
1)Lož
2)Štatistika
3)Diplomacia
+Joseph+
tys to nějak dlouho rozdýchával, Jidáši
+Joseph+
to by toho psychiatra trefilo
5 more comments from +Joseph+
+Joseph+
+Joseph+
když tady něco plácneš, tas si zatím stůj a nekličkuj jak zajíc před myslivcem
+Joseph+
příště si nafackuj sám sobě, ode mne bys to nemusel rozchodit a do kláves bys neměl čím klepat
Vilém likes this.
+Joseph+
@Hoki napiš adresu kam mám přijet, ale aby to potom neskončilo jen u planých slibů
Vilém likes this.
+Joseph+
kde ses celý den schovával talmudský pohunku, , taky kujete v LA pikle proti primasovi
Roberto 55
Problem je v tom, ze moslimovia nemaju vztah k praci a vzdelanie a islam nie su tiez kompatibilne. To co prichadza je stredoveke myslenie a tuzba znasilnovat. Dufam, ze to pocitia aj tito bankovy vitaci organizatori migracie...
+Joseph+
Holečku, ty tady žvaníš jak bolševický tisk,
Caesar
Beno
kořenem všeho zla je láska k penězům 1. Tim. 6, 10

ano, peniaze a peniaze ..... to je slobodomurárský bozik, ktorému sa klanaju.
Caesar
O co slobodomurárským satanom, ktorí vytvorili EU, ide:
Dáme sa týmto satanom slobodomurárským zlikvidovat?

Lóže svobodných zednářů ve svém prohlášení oficiálně podpořily masovou imigraci do Evropy
Autor: odjinud | Publikováno: 31.5.2017 | Rubrika: Politika

(Brusel) K imigrácii už každý medzičasom povedal to svoje. Rozdiel je však v tom, že niektorí to môžu robiť to vo veľkom štýle v …More
O co slobodomurárským satanom, ktorí vytvorili EU, ide:
Dáme sa týmto satanom slobodomurárským zlikvidovat?

Lóže svobodných zednářů ve svém prohlášení oficiálně podpořily masovou imigraci do Evropy
Autor: odjinud | Publikováno: 31.5.2017 | Rubrika: Politika

(Brusel) K imigrácii už každý medzičasom povedal to svoje. Rozdiel je však v tom, že niektorí to môžu robiť to vo veľkom štýle v masmédiách, iní v obmedzenom dosahu formálne neobmedzeného internetu.

Teraz sa hlásia o slovo aj slobodomurári. 28 lóží podpísalo oficiálne vyhlásenie a dávajú tým svojou vzácnou otvorenosťou svetlo na tému, ktorá práve ochromuje Európu. Fenomén nekontrolovaného prisťahovalectva. Jav, ktorý vytvoril zjavnú priepasť medzi elitami a ľudom, viditeľnou.

Jednota lóží od Turecka po Portugalsko, z Talianska po Írsko a Poľsko

Medzi signatármi sú lóže Grand Orient Francúzska, Veľká lóža z Rakúska, Grand Orient Švajčiarska, Veľká lóža Francúzska, Grand Orient Belgicko, Veľká lóža v Belgicku, Grand Orient Chorvátska, Grand Orient Írska, Veľká lóža Talianska, Grand Orient Luxemburska, Grand Orient Poľska, Grand Orient Portugalska, Grand Orient Grécka, Ženská veľká lóža Turecka a mnohí iní.

Nenútia len európske vlády imigrantov prijať, ale v budúcnosti ich vziať ešte viac. Slobodomurári tým dokazujú medzi sebou impozantnú mieru zhody v pohľadoch na vec od Turecka po Portugalsko, z Talianska po Írsko a Poľsko. Tým preukazujú faktické zbližovanie s oficiálnymi stratégiami Európskej únie a väčšinou členských štátov EÚ. Je tu prvý krát vyjadrená zhoda zámerov, akú možno iba zriedka vidieť takto verejne medzi Slobodomurárstvom a politickými činiteľmi.

Cieľ: "podkopanie prvkov ako vlasť, identita a národ"

Iba náhoda? O tom možno pochybovať. Táto dohoda má cieľ: "pochovanie prvkov ktoré sú spoločné ako vlasť, identita a národ", toľko píše Corrispondenza Romana.

Vysvetlenie lóží bolo komunikované verejne cez Médias-Presse vo Francúzsku. Oficiálny dokument lóží otvorené volá po nespútanej imigrácii a prekonaní "národného egoizmu" nie bližšie definovanými "všeobecnými zámermi" ktoré by vyžadovali "inovatívnu vítaciu politiku". Lóže nehovoria iba o vznešených cieľoch, ale vyslovujú aj varovanie. Ak vlády neudržia svoje hranice otvorené a nebudú nasledovať slobodomurárske požiadavky, povedie to k "rozdeleniam a konfliktom" a "oživeniu nacionalizmu" v Európe.

Tvrdenie lóží: "Imigrácia nadovšetko"

Bratia (a sestry) lóží sa nespoliehajú pri svojich požiadavkách na židovsko-kresťanské hodnoty Európy, ale na "dodržiavanie ľudských práv", na ktorých spočíva základ "hodnôt solidarity a bratstva" slobodomurárov a Európskej Únie. Základy (súčasnej formy - pozn. prekl.) Európy siahajú k lóžam z doby Francúzskej revolúcie a k jej Deklarácii práv človeka a občana z 1789, ktoré vyvrcholilo do Všeobecnej deklarácii ľudských práv OSN v 1948.

Európske Slobodmurárske obecenstvo nehovorí ako sa má dosiahnuť štvorcový kruh, kedže záujmy migrantov a ich stále väčšie prílevy by mali byť v súlade so záujmami Európskych národov. Slobomurári sa uspokojujú s definovaním všeobecného bodu programu, tzv. conditio sine qua non (nevyhnutná podmienka bez ktorej nie je možná udalosť): "Imigrácia nadovšetko", píše Corrispondenza Romana.
+Joseph+
to vás učili ve Vatikánu po tamní revoluci