언어
클릭 수
4.2천
Inka

♥ Historia ustanowienia UROCZYSTOŚCI ŚWIETA BOŻEGO CIAŁA ♥

Historia ustanowienia UROCZYSTOŚCI ŚWIETA BOŻEGO CIAŁA

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION
Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258).
Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege.
W 1245 roku św. Julianna doznała objawień
w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień w którym
cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi.
Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii,ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.

PIERWSZA PROCESJA EUCHARYSTYCZNA
Biskup Liege Robert po dokładniejszym zbadaniu objawień św. Julianny postanowił spełnić życzenie Jezusa.
W 1246 roku odbyła się pierwsza procesja Teoforyczna (Eucharystyczna).
Jednakże w tym samym roku umiera biskup Robert
a wyższe duchowieństwo i teolodzy Liege potępili ten typ okazywania Chrystusowi czci i niemal nie oskarżyli Julianny o herezje oraz przenieśli ją karnie na inną placówkę na prowincji.
Jednak na skutek interwencji archidiakona katedry w Liegne, Jakuba który przedstawił sprawę kardynałowi Hugo, z powrotem zatwierdzono ten zwyczaj.
Ten sam archidiakon, Jakub leodyjski,w 1251 roku poprowadził po raz drugi uroczystą procesję ulicami Liegne.
Co ciekawsze, archidiakon ten został za niedługo papieżem i przyjął imię Urbana IV. On też zatwierdził i wprowadził do Rzymu to święto, po cudzue Eucharystycznym w Bolsenie (Włochy)
CUD EUCHARYSTYCZNY
W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie
W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić.
Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV,
który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny.
Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała").
Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość.
Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu.
W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie.
Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól.
Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw.
Wianki te miały ciekawe zastosowanie.
Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę.
Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.
WIELKI DAR
Jak widać Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa ma dużo szerszą tradycję niż nam się może zdawać. Jest to jedno z najważniejszych świąt w Kościele.
Jest to podziękowanie Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały!
Kochajmy Eucharystię tak jak ŚW. TARSYCJUSZ *, który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Dlatego prośmy właśnie podczas tej Uroczystości, Pana Jezusa o dobrych i gorliwych kapłanów, polecając Mu całe Duszpasterstwo Kosciola.

* św. Tarsycjusz: ♥ MĘCZENNIK EUCHARYSTII - ŚW.TARSYCJUSZ ♥

-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----
TEKST PIESNI ŚW. TOMASZA Z AKWINU
ulozona na dworze papieskim Urbana IV
w natchnieniu po Cudzie Eucharystycznym w w Bolsenie
.
„PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM”.
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni
Niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu, dzięki, czci
A równemu Im Duchowi niechaj wieczna chwała brzm.
Amen

댓글 쓰기…
Engel44
Sacerdos Hyacinthus: Klękam z radością! Klękam z radością!
„Tam, gdzie ktoś próbuje ograniczyć adorację do sfery czysto duchowej, nie ucieleśniając jej, tam akt adoracji gaśnie, bo czysta duchowość nie odpowiada istocie człowieka. Adoracja jest jednym z tych zasadniczych aktów, które dotyczą całego człowieka. Stąd w obecności Boga żywego nie wolno porzucić gestu ugięcia kolan
(Kard. J. Ratzin… 더보기
Engel44 이(가) 이 게시물을 Pan Wywyższony 에 언급했습니다.
Engel44
z powyzszego tekstu:
"Slowa piesni ŚW. TOMASZA Z AKWINU ulozone na dworze papieskim Urbana IVw natchnieniu, po Cudzie Eucharystycznym w w Bolsenie
.
„PRZED TAK WIELKIM SAKRAMENTEM”.
Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz
Niech przed Nowym Testamentem starych prawd ustąpi czas
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy … 더보기
Slawek
Inka chcę tu tylko dodać, co sam Pan Jezus mówi o obmyciu stup u M. Valtorty.

Zanim Chrystus opuści świat dla Nieba, jaki nowy cud uczyni? Już tylu ich dokonał i tak bardzo umiłował ludzi, że zechciał za nich umrzeć. Jeden [wyjątkowy cud] już uczynił, zostawiając – na pamiątkę Swej miłości – Swe Ciało i Krew, na pokarm wzmacniający i uświęcający. Dałem wam polecenie czynienia tego, … 더보기
Inka
CUD EUCHARYSTYCZNY
W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie
W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić.
Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV,
który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny.
Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 … 더보기