Clicks551
Varovanie
23

NABÍDNĚTE MÉMU SYNU LÁSKU, NECHTĚJTE NIC VÍC A ZBYTEK VÁM BUDE PŘIDÁN

Poselství Matky Spásy ze dne 17. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina.
www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Mé požehnání je s vámi, aby s každým dechem, každým tlukotem srdce, každým pohledem, každý krokem, který uděláte, jste byli pod mou ochranou.
Mé děti, duchovní nebezpečí, v němž se lidstvo nachází, je takové, že i když se nevzdávám mých přímluv před Nejsvětější Trojicí za každé z vás, přišla jsem vás vyzvat, abyste byly pokorné, když vstoupíte do oblasti mého Syna.
Žádala jsem vás, abyste mého Syna milovali, a abyste Ho milovali, musíte Ho poznat. Je to právě v poznání, kde číhá nebezpečí, ztratíte-li jako lidská bytost pojem o duchovním ohrožení, které přichází s arogancí, když člověk věří, že má víc než dost znalostí o nebeských věcech.
Jako Boží stvoření jste dětmi Boží vůle, proto nepožadujte mít víc, než milost si přát poznat, co Bůh žádá od každého z vás.
Zlý ve vás vidí touhu po poznání a lstivost pekelného hada zaútočí na člověka silněji, vycítí-li vytrvalost, s níž mé děti pokračují na své cestě ve snaze udržet se v blízkosti mého Syna. Pak na ně útočí z mnoha stran, a jedna z nich, která je velmi choulostivá, je intelekt, kde začínají bitvy spekulacemi a pýchou, která se nadýmá, podporovaná démony, potulující se po zemi, aby si vybrali svou kořist.
Děti církve mého Syna, musíte zůstat pozorné, nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se nacházíte na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto chvíli člověk spojil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nepopsatelná. S bolestí musíte poznat, že nejste hodny nebeských milostí. A ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si nezasloužíte Boží milosrdenství [Žid 4, 16].
Milované děti, v mnoha lidech slábne víra s takovou rychlostí, že jen málo, které vytrvá, se bude moci vrátit do katakomb následkem pronásledování, kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije velká část lidstva [Mk 6, 34].
Nezůstávejte neteční před dovednostmi Satana. Čiňte nápravu v reakci na krizi víry lidstva, nabízejte svá utrpení srdcím nakaženým morem nemravnosti. Modlete se a držte půst kvůli nedostatku lásky k mému Synu.
Odpadlictví se šíří, pošetilost vás přivedla do tohoto stavu [1Tim 4, 1]. Můj Syn trpí kvůli svým dětem a vy Ho ignorujete.
Brzy se můj Syn se mnou rozloučí, aby šel do večeřadla, kde bude sdílet chléb a víno, své Tělo a Krev se svými učedníky, aby se připravil na bolest lásky pro ty, které miluje.
A… co dělají jeho následovníci, jeho děti?…
Jak se připravujete doprovázet mého Syna v jeho oběti Lásky za celé lidstvo?
Jste si vědomi toho, jak delikátní a rozhodující je tento okamžik pro víru?
Kolik musí lidstvo odčinit?
Kolik musí lidstvo vytrpět?
Nakolik se musí lid mého Syna ještě sám posílit, aby vytrval ve víře?…
Nabídněte mému Synu lásku, nechtějte nic víc a zbytek vám bude přidán.

Buďte strážci svých bratrů, sjednoťte se tak, aby vás zlo znenadání nepolapilo.
Modlete se jeden za druhého, modlete se za Argentinu, bude velmi trpět.
Modlete se za Spojené státy.
Modlete se za Venezuelu, ztmavne.

Modlete se za Itálii, utrpení přichází.
Sjednoťte se s mým Synem, jděte pro pomoc ke svým společníkům na cestě, nezapomínejte na své strážné anděly, utěší vás ve chvílích bolesti.
Připravujte se s mým Synem, žijte s mým Synem každý okamžik jeho bolestného utrpení a znovu se setkávejte s Láskou v Duchu a Pravdě.
Přijďte ke Mně a znovu řekněte to osobní "Ano" mého Syna a následkem toho "Ano" Lásce k bližnímu.
Přijměte mé mateřské požehnání a má mateřská ochrana nechť je s vámi.
Matka Maria
pehol likes this.
PMaria 17.4.2019: ...nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se nacházíte na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto chvíli člověk spojil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nepopsatelná. S bolestí musíte poznat, že nejste hodny nebeských milostí. A ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si nezasloužíte Boží milosrdenství [Žid 4, 16]. …More
PMaria 17.4.2019: ...nepolevujte ve své ostražitosti, neboť se nacházíte na velké křižovatce, na cestě na Kalvárii, na cestě k očištění univerzální církve. V tuto chvíli člověk spojil dřívější zla se současnými a zvrácenost je nepopsatelná. S bolestí musíte poznat, že nejste hodny nebeských milostí. A ležíce tváří k zemi, měly byste uznat, že si nezasloužíte Boží milosrdenství [Žid 4, 16]. Milované děti, v mnoha lidech slábne víra s takovou rychlostí, že jen málokteré vytrvá, a bude se moci vrátit do katakomb následkem pronásledování, kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije velká část lidstva [Mk 6, 34]....
Segal and one more user like this.
Segal likes this.
Barbarin likes this.
Libor Halik shares this.
Panna Maria 17.4.2019 z J. Ameriky: Jste na cestě k očištění univerzální církve, cestě do katakomb následkem pronásledování kvůli velké duchovní tragedii, v níž žije velká část lidstva [Mk 6, 34].
zaba likes this.
17.4.2019 Posolstvo Matky Spásy (Luz de Mária)
actual-news.wixsite.com/…/17-4-2019-posol…

Modlite sa jeden za druhého, modlite sa za Argentinu, bude velmi trpieť.
Modlite sa za Spojené štáty.
Modlite sa za Venezuelu, stmavne.
Libor Halik likes this.