Clicks2K

Kontroverzné vyjadrenie Mons.Chautura k 2. kolu prezident. Volieb

Kontroverzné vyjadrenie Mons.Chautura k 2. kolu prezident. Volieb

“A to je už veľká zodpovednosť za budúcnosť vlastných detí, pred ktorou sa nedá ujsť tým, že nepôjdem voliť, alebo do hlasovacej urny vhodím prázdny lístok,” napísal vladyka Milan Chautur.
www.hlavnespravy.sk/…/1704695

Mons.Chautur poukazuje na to, že neísť voliť, alebo vhodiť prázdny lístok do hlasovacej urny je útekom pred zodpovednosťou, ale o.Kuffa to považuje za odkaz ako mu na Slovensku záleží:

"Ak som v televízii na otázku odpovedal, že pani Čaputovú voliť nebudem, neznamená to, že budem voliť pána Šefčoviča. Ak pán Šefčovič chce môj hlas, musí jasne povedať, že zruší Istanbulský dohovor, pretože to ako prezident má v právomoci. Očakávam, že to ako prezident urobí bezodkladne. Očakávam, že povie, že bude podporovať politiku ochrany života, pretože z pozície autority prezidenta dokáže na takúto politiku pozitívne vplývať. Ak toto nedokáže pán Šefčovič prehlásiť, voliť pôjdem, aby som vyslal odkaz, že mi na Slovenskú záleží, ale na volebnom lístku nezaškrtnem nikoho."

Prečo o.Kuffa v takom prípade nebude voliť žiadného kandidáta?

Odpoveď môžeme odstať aj z logického uvažovania:
o.Kuffa nebude voliť Čaputovú práve kvôli jej otvorenému vyjadreniu, že povolí gender ideologiu na Slovensku, aby sa rozšírila. Mons.Orosch ide vo svojich vyjadreniach ešte hlbšie, keď hovorí, že voliť Čaputovú by bolo ťažkým hriechom a to práve k jej zatvrdilému šíreniu gender ideologie.

Keď Šefčovič ešte pred 2.kolom sa nevyjadrí proti gender ideológie, tým pádom sa stavia na úroveň Čaputovej a rovnako by bolo ťažkým hriechom voliť aj jeho za prezidenta. Tu treba pripomenúť, že katolík má právo aj nevoliť, ak by jeho voľba mala byť voľbou pre nehodných kandidátov resp. spáchanie ťažkého hriechu.

Preto v takom prípade vhodenie prázdneho lístka do hlasovacej urny by naozaj bolo odkazom, že človeku záleží na Slovensku, lebo nesúhlasí s takými kandidátmi do pozície vlády štátu a taktiež, že Boh by si neželal, aby jednak vo vláde boli takí ľudia a aby sme im dávali ešte svoj (sú)hlas.
Tento odkaz je zároveň demonštrácia, že nesúhlasíme s takými voľbami a chceme nové voľby i s novými kandidátmi.

Treba si uvedomiť, že súboj o prezidentské miesto nie je len čas vyhradený počas volieb, ale aj ďalšie povolebné obdobie. Dokonca by sa dalo povedať, že ešte len potom nastane ten skutočný boj o prezidentské miesto, pretože keď Boh chce na mieste prezidenta niekoho iného, tak to môže uskutočniť aj po voľbách, len je potrebné, aby o to mali záujem stále tí, ktorí chceli voliť vhodného kandidáta. Kto o to nebude prejavovať záujem, v skutočnosti mu išlo len o formálnu povinnosť hlasovať. Avšak veriaci človek nepozerá len na zákony viery, ale aj na Ducha viery.

Preto vyprosujme si Ducha Svätého, aby na mocný príhovor Panny Márie nám zoslal dary múdrosti a rozlišovania ako sa zachovať správne počas volieb a ktorého muža si vyvolil za vládcu ľudu.
SNS odkazuje premiérovi: Ak chcete predčasné voľby, podporíme ich
www.aktuality.sk/…/sns-odkazuje-pr…
Mates5485
www.youtube.com/watch
Nehorázny pomätenec bezák odpadlík od pravej viery a klamár a prekrúcovač sprav a medií ďalší Michal kovačič
johanika
Máme dosť ťažkú situáciu. Ale pozrite si tieto odpovede. Pani Čaputová nechce chodiť do duelu so Šefčovičom, lebo ona mala všetky frázy (kúpené médiá kládli nič nevypovedajúce otázky) pre 1. kolo "natrénované" a odpovede na konkrétne hodotové otázky by ju postupne vyraďovali. Jej názory na život, spoločnosť... sú plne liberálne - je za potraty, LGBTI, adopciu detí osobami rovnakého pohlavia...
More
Máme dosť ťažkú situáciu. Ale pozrite si tieto odpovede. Pani Čaputová nechce chodiť do duelu so Šefčovičom, lebo ona mala všetky frázy (kúpené médiá kládli nič nevypovedajúce otázky) pre 1. kolo "natrénované" a odpovede na konkrétne hodotové otázky by ju postupne vyraďovali. Jej názory na život, spoločnosť... sú plne liberálne - je za potraty, LGBTI, adopciu detí osobami rovnakého pohlavia...
Prinášame odpovede prezidentských kandidátov na kultúrno-etické otázky, ktoré poskytli Slovenskému dohovoru za rodinu. Na otázky kandidáti mali odpovedať v termíne pred prvým kolom prezidentských volieb.

Odpovede Mariána Šefčoviča

1.Otázka:
Ste za prijatie Istanbulského dohovoru?

1.Odpoveď: Vzhľadom na jeho nejasný a kontroverziami opradený obsah nie som za jeho ratifikáciu. Ochranu žien pred násilím môže Slovenská republika realizovať a aj realizuje vo svojich zákonoch.

2.Otázka: Ste za vykonávanie umelých potratov?

2.Odpoveď: Veľmi si vážim ženy a viem, že rozhodnúť sa pre interrupciu je náročné, a ide o krajné riešenie. V prvom rade som rád, že počet interrupcií na Slovensku klesá. Každá prípadná zmene zákona musí rešpektovať postavenie ženy a nevyháňať ju do takpovediac šedej zóny. Som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako podať ženám pomocnú ruku, aby k interrupciám dochádzalo v čo najmenšej miere. Budem tlačiť na to, aby každá žena dostala všetky informácie aj o iných možnostiach.

3.Otázka: Ste za uzákonenie registrovaných partnerstiev partnerov rovnakého pohlavia?

3.Odpoveď: Manželstvo je pre mňa zväzok muža a ženy tak, ako to v súlade s kresťanskými hodnotami definuje aj Ústava SR. Na príkladoch z iných krajín vidíme, že po prijatí registrovaných partnerstiev sa tieto postupne, aj súdnymi rozhodnutiami, dostali obsahovo i definíciou na úroveň manželstva.

4.Otázka: Ste za schválenie adopcií detí pre páry rovnakého pohlavia?

4.Odpoveď: O moje kresťanské hodnotové zakotvenie sa opiera aj môj názor na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia – nesúhlasím s nimi.

5.Otázka: Ste za schválenie eutanázie?

5.Odpoveď: Žiaden človek sa nesmie cítiť zbytočný, menejcenný, na príťaž iným ľuďom. Som za dôslednú zdravotnú starostlivosť pre chorých, paliatívnu starostlivosť pre zomierajúcich, za dôstojnú starobu a medzigeneračnú solidaritu so staršími, nie za eutanáziu.

6.Otázka: Ste za aspoň čiastočnú dekriminalizáciu a legalizáciu drog?

6.Odpoveď: Ľudia tvoria zákony, no aj zákony spätne ovplyvňujú ľudí. Nie som za dekriminalizáciu drog. Na Slovensku máme dosť problémov už aj s alkoholom v rodinách.

7.Otázka: Ste za vedecký výskum na embryách, ktorý je v rozpore s kresťanskou morálkou?

7.Odpoveď: Vedecký pokrok sa posunul, dnes vedci nachádzajú možnosti výskumu aj bez toho, aby bolo potrebné robiť výskum na embryách. Nesúhlasím s výskumom na embryách.

8.Otázka: Ste za šírenie ideológie gender na Slovensku?

8.Odpoveď: Akákoľvek ideológia je škodlivá. Nejasne vykladaný pojem gender založený na cítení človeka sa interpretuje inak ako pohlavia a jeho zavedenia do slovenských zákonov by spôsobilo zmätok v legislatíve.

9.Otázka: Ste za to, aby zástupcovia Slovenska v zahraničných inštitúciách nemohli podporovať a hlasovať za politiky, ktoré sú proti ochrane života a podporujú gender ideológiu?

9.Odpoveď: Naši zástupcovia musia v zahraničí vystupovať a hlasovať v súlade s politikou Slovenskej republiky, nikdy nie proti nej. Ak by sa také niečo stalo, ako prezident by som tlačil na vyvodenie zodpovednosti voči previnilcom.

10.Otázka: Ste za suverenitu Slovenska v kultúrno-etických otázkach?

10.Odpoveď: Áno, Slovensko už má skúsenosť s tým, ako naši občania veľmi negatívne reagujú na vtláčanie určitých hodnôt zo zahraničia, zvlášť keď im nie sú vlastné. Európske spoločenstvo nesmie riskovať rozpad spôsobený nátlakom v oblastiach, ktoré sú vyhradené členským štátom.

Odpovede Zuzany Čaputovej: Kandidátka na otázky Slovenského dohovoru za rodinu neodpovedala.
Prečo kontroverzné vyjadrenie? Veď je logické, že ak nevolím Šefčoviča, de facto podporujem Čaputovú!
ked sa Ježiš dostal medzi 2 náboženské skupiny (židia a pohania) pýtali sa ho:
treba platiť daň cisárovi alebo netreba?

Predostreli mu len 2 možnosti, takže to vyzeralo ako keby nebolo iného riešenia.
Ludia čakali "Ano" alebo "nie". Aj dnes ludia sa odvolávaju na Bibliu hovoriac: "hovorte Ano, alebo Nie, mimo to je od zlého"

Ked však Ježiš povedal známu odpoved: "čo je cisarove, dávajte …More
ked sa Ježiš dostal medzi 2 náboženské skupiny (židia a pohania) pýtali sa ho:
treba platiť daň cisárovi alebo netreba?

Predostreli mu len 2 možnosti, takže to vyzeralo ako keby nebolo iného riešenia.
Ludia čakali "Ano" alebo "nie". Aj dnes ludia sa odvolávaju na Bibliu hovoriac: "hovorte Ano, alebo Nie, mimo to je od zlého"

Ked však Ježiš povedal známu odpoved: "čo je cisarove, dávajte cisárovi a čo je Božie dávajte Bohu", ludia by to mohli považovať že Ježiš nedodržiava Božie Slovo, lebo nehovorí vždy Ano alebo NIe a predsa vieme, že Ježiš odpovedal správne.

Dokonca su takí, že Ježišove slová považuju za jednoznačnu odpoved Ano, len to nepovedal priamo a predsa je tu aj iná možnosť:

Ked sa človek dostane do situácii, kedy nemá z čoho dať cisarovi (chorý človek-nedostáva odmenu za prácu), tak vtedy neplatí že musí dať cisarovi daň a logicky z toho vyplýva, že aj Ježiš ked povedal známu odpoved, tak tým nemyslel pre každý prípad.

Výnimky
su vždy, ked ide o mimoriadne situácie.
Dnes máme pred sebou mimoriadnu situáciu, kedy neplatí Ano, Nie... jeden alebo druhý kandidat, či ak nie si proti jednemu, automaticky si proti druhemu.

Dnes človek musí pozerať na Ducha Zákonov, medzi riadky, kde Boh hovorí:
Ja určujem kto bude kráľ (vladca ludu) alebo sa Mu vzoprieme a zvolíme si "Isboseta" - novodobeho Isboseta ako niektorí izraeliti, čo kalkulovali a vieme ako to skončilo.

Duch Svätý sa môže pýtať: hľadáš kandidáta, ale prečo ho nehľadáš u Mňa?
Chceš, aby Som ho schválil, ale prečo s ním neprídeš ku mne?
Caesar likes this.
V prípade, že do druhého kola volieb, ma ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nepresvedčí o tom, že zastáva kresťanské hodnoty a morálku, na hlasovacom lístku preškrtnem oboch kandidátov, resp. písomne vyjadrím nesúhlas s tým, aby niektorý s týchto kandidátov zastával Úrad prezidenta SR. Týmto bude môj hlas neplatný a zároveň splním to čo povedal Vdp. o. M.Kuffa, alebo Vdp. biskup M.Chautur.
tak to by dopadlo už sa nekrižikuje ale kružkuje: Novááááááááááá doba