Clicks11
Peter(skala)

29.5. / 8.Deň - Orodovníčka

Ďakujeme Ti, Pane, Ježišu Kriste za Pannu Máriu, ktorá sa prihovára a oroduje za nás. Prosíme ťa, aby si prostredníctvom pápeža vyhlásil Pannu Máriu za Orodovníčku a to oficiálne za dogmu viery.

Modlitba k Matke všetkých národov:

Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.

Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,
bola našou Orodovnicou.
Amen."

www.rmvn.estranky.sk/…/modlitba-matky-…