Clicks2K
Varovanie
21

Panna Mária: "Ponáhľate sa k Tretej svetovej vojne."

"Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny." (Kráľovná Nikaraguy)
doverujem-a-verim.blogspot.com/…/panna-maria-sa-…
„Nikdy sa vás nič tak hlboko nedotkne milosťou ako príbeh Our Lady of Nicaragua,“ povedal biskup Mons. Pablo Vega (zodpovedný za skúmanie zjavení Panny Márie v Cuapa, Nikaragua), „čo je udivujúce, po viac ako 20 rokoch od prvého zjavenia Našej Pani v Nikaragui, takmer nikto o ňom nič nevie. Posolstvá Panny Márie sú také dôležité, také jednoduché, také ortodoxné, také presné a také milujúce, že by ich mali šíriť všetky mariánske periodiká a katolícke televízie. Ticho je ohlušujúce.“

Zjavenia Panny Márie (Panna Mária sa zjavila 5x) sú jednoduché: modlite sa ruženec, dohodnite medzi sebou navzájom mier, a obnovte pobožnosť prvých sobôt tak často ako ste schopní (všetko špeciálne v rodinách).

Testy všetkých zjavení: poslušnosť predstaveným, vernosť doktríne, splnené proroctvá, zázraky a evidentné milosti boli overené.

Vizionárom je veľmi jednoduchý a skromný roľník stredného veku. Staral sa o malú sakristiu v údolí Cuapa. Bol diakon - dobrovoľník.
Bernardo Martinez bol veľmi chudobný. Vlastnil akurát jedno teliatko. Mal zbožnú babičku, ktorá ho viedla k láske k ruženci a Panne Márii.
Bernardo si vždy myslel, že je veľký hriešnik - dobrý znak toho, že Duch Svätý bol s ním.

15. apríla 1980 Bernardo uvidel osvetlenú sochu Panny Márie. Vo svojej skromnosti bol presvedčený, že socha je osvetlená, pretože Panna Mária sa na neho hnevá. Myslel si, že ženy nechali rozsvietené svetlá a obvinil ich z toho.

„Pomyslel som si: Svätá Panna sa na mňa hnevá, pretože som sa hádal s ľuďmi. Rozhodol som sa ich poprosiť o odpustenie.
Po verejnom ospravedlnení som povedal ľuďom, že som videl osvetlenú sochu. Ale požiadal som ich, aby mlčali. Nestalo sa. Tajomstvo sa začalo šíriť Cuapou a ja som preto trpel, pretože niektorí sa mi smiali.“

Kňaz mu povedal, aby sa modlil a požiadal Pannu Máriu, ak chce ľuďom v dohodnutých hodnotiacich niečo povedať, aby tak urobila. Ale Bernardo sa modlil takto: „Panna Mária, prosím, nechci odo mňa nič. Mám veľa problémov vo farnosti. Požiadaj niekoho iného, pretože ja sa chcem vyhnúť ďalším problémom.“

8. mája 1980 sa Bernardo vracal z rybolovu, keď videl dva záblesky svetla. Pri druhom sa mu zjavila Panna Mária: „Vyzerala ako Fatimská socha. Nehýbala sa. Necítil som strach, bol som prekvapený a pomyslel som si: Čo to vidím? Robí si niekto srandu? Potom som si pretrel rukou tvár, pretože som si pomyslel, že snívam. Uvidel som, že má ľudskú pokožku, že jej oči sa hýbu a že žmurkla. Povedal som si: To nie je socha. Ona je živá! Bol som úplne paralyzovaný, len myšlienky mi prúdili hlavou, keď vtom narovnala ruky. Z jej rúk žiarili lúče silnejšie než slnko. Dotkla sa mojej hrudi. Vtedy som dostal silu hovoriť, hoci som ešte koktal. Spýtal som sa: Ako sa voláš?

Odpovedala najsladším hlasom, aký som nikdy nepočul u ženy ani u žiadnej inej osoby. Povedala mi, že sa volá Mária. Videl som, ako sa jej pohli pery. Povedal som si: Ona je živá! Hovorí! Odpovedala mi na otázku! Videl som, že sa dá s ňou hovoriť, tak som sa spýtal, odkiaľ je.
Odpovedala mi rovnako sladko: „Prichádzam z Neba. Som Ježišova Matka.“
Keď som to počul, spomenul som si na kňazove slová a spýtal sa: „Čo je to čo chceš?“ Odpovedala mi: „Chcem, aby sa ruženec modlil každý deň.“
Prerušil som Ju a povedal: „Áno, modlíme sa ho. Kňaz nám priniesol úmysly z farnosti sv. Františka a tak sme s nimi spojení.“
Povedala mi: „Nechcem, aby ste sa ho modlili len v máji. Chcem, aby ste sa ho modlili stále v rodinách, spolu s deťmi, ktoré sú dosť staré na to, aby to pochopili, stanovili si hodinu, kedy nemáte žiadne problémy v práci či doma.“

Povedala mi, že Bohu sa nepáčia modlitby, ktoré sú robené v zhone a mechanicky. Preto odporučila modlitbu ruženca spolu s čítaním citátov z Biblie a tak zapojiť do praxe Slovo Božie.

Keď som to počul, povedal som: „Ako?“, pretože som nevedel, že ruženec je biblický. „Kde sú tie biblické citáty?“

Povedala mi, aby som si ich v Biblii vyhľadal, a pokračovala: „Milujte sa navzájom. Plňte to, čo ste prisľúbili. Vytvárajte mier. Nežiadajte pokoj od Boha, pretože ak si ho neurobíte, nebudete ho mať. Obnovte prvých päť sobôt. Keď toto všetko budete robiť, obdržíte mnoho milostí.“

Pred vojnou sme to tak robievali. Chodili sme k spovedi a na prijímanie každú prvú sobotu v mesiaci. Ale od doby, kedy nás Boh oslobodil od prelievania krvi v Cuape, nepokračujeme v tom.

Potom povedala: „Nikaragua od zemetrasenia veľmi trpela. Hrozí, že bude ešte viac utrpenia. Bude trpieť, ak sa nezmeníte. Modlite sa! Modli sa, syn môj, ruženec za celý svet. Povedz veriacim i neveriacim, že svet je v smrteľnom nebezpečenstve. Prosím Boha, aby zmiernil svoju Spravodlivosť, ponáhľate sa smerom k príchodu Tretej svetovej vojny.“ Po tom, ako vyslovila tieto slová, pochopil som, že to musím povedať ostatným.
Povedal som Jej: „Pani, nechcem mať problémy. Mám ich plno v kostole. Povedz to niekomu inému.“
Nato mi povedala: „Nie, pretože Náš Pán si vybral k odovzdaniu posolstvo teba.“

Ubehlo osem dní a Bernardo stále nepovedal nikomu nič, pretože mal obavy z reakcií. Mária sa mu zjavila znova: „Prečo si nepovedal to, čo som ťa poslala, aby si povedal?“
„Pani, to je to, čoho sa obávam. Bojím sa posmechu. Bojím sa, že sa mi budú smiať a nebudú mi veriť.“
„Neboj sa, ja ti pomôžem. A povedz to kňazovi.“

Bernardo išiel 9. mája 1980 do Juigalpa a oznámil odkaz kňazovi. Kňaz mu povedal, že to, čo doteraz videl a počul, má povedať ľuďom, ale ak by mal viac posolstiev, nemá ich povedať nikomu, len kňazovi.

8. júna 1980 sa mu Panna Mária zjavila znova. Ukázala mu štyri vízie. Videl veľkú skupinu ľudí oblečených v bielom. Žiarili svetlom, spievali a pochodovali smerom k nebu. To boli prví kresťania.

V druhej vízii videl inú skupinu ľudí, boli oblečení v bielom s veľkými žiariacimi ružencami v rukách. Všetci sa modlili Otčenáše a Zdravasy.
„To sú tí, ktorým som ako prvým odovzdala ruženec. Toto je cesta akú chcem - aby ste sa všetci modlili ruženec.“

Bernardo potom videl tretiu skupinu oblečenú v hnedom. Boli to františkáni. „Títo prevzali ruženec z rúk tých prvých.“
„Potom som videl štvrtú, veľmi veľkú skupinu oblečenú v bežnom odeve, všetci mali ružence. Boli úplne obyčajní až nato, že z ich tiel vyžarovalo svetlo.“

Po vízii mal Bernardo chuť o nej rozprávať každému, ale poslúchol kňaza, že o ďalších víziách má povedať len jemu. To je veľký test vizionára a Bernardo v ňom nezlyhal. V krátkom čase kňaz posolstvo rozšíril po kraji.

8. júla 1980 dostal Bernardo tretiu víziu. Bol to anjel. Bernardo mal mnoho požiadaviek od ľudí, ale mal to byť anjel, kto sa nimi mal zaoberať, nie Mária.
V Cuape bol chlapec, ktorý bol uväznený za kontrarevolučnú činnosť proti komunistickej vláde. Jeho sestra ho nemohla ani navštíviť.
Potom tu bola pani, ktorá mala brata a otca pijana a násilníka. Ako učiteľka mala tiež problémy v práci, pretože nastal tlak na to, aby sa ďakovalo Fidelovi Castrovi miesto Bohu, ale nechcela prísť o miesto.
Ešte než Bernardo stihol predložiť všetky tieto veci, anjel povedal: „Vaše modlitby boli vypočuté. Choď a povedz sestre väzňa, aby ho išla v nedeľu utešiť, pretože je veľmi smutný. Nech nepodpisuje dokumenty, ktoré mu predložia, inak prevezme zodpovednosť za finančnú škodu. Je nevinný, takže ona sa nemusí báť.“
Čo sa týka modlitby za zamestnanie, anjel povedal, že dotyčná má stáť pevne na svojom, pretože ako učiteľka, ktorá verí v Boha, môže vykonať pre ľudí mnoho dobrého.
Anjel poradil neobracať sa k problémom chrbtom, ale nikdy nikoho za ne nepreklínať.
Všetko to, čo anjel povedal, sa presne splnilo. Len Boh pozná to, čo sa stane. Božie proroctvá sú vždy 100-percentne presné.

8. septembra 1980 sa Mária zjavila Bernardovi ako šesť či sedemročné dieťa. Mala to isté posolstvo ako prvýkrát.
Bernardo sa spýtal, či chce postaviť kostol na svoju počesť. Jeden muž totiž už venoval 80 000, pre tento účel.

„Nie! Boh chce, aby ste vy boli živými chrámami. Obnovili svätý Boží chrám. Vo vás je oslava Boha. Milujte sa navzájom. Vo vás je pôžitok Boha. Milujte jeden druhého. Odpusťte jeden druhému. Tvorte pokoj. Nežiadajte len o pokoj. Neakceptujete ani jeden cent na nič. Vždy pokračujte pevne v katechizmu. Krok za krokom pochopíte všetko, čo katechizmus znamená. Ako spoločenstvo uvažujte o blahoslavenstvách, vzdialení od ruchu. Vrátim sa 13. októbra.“

Ten deň - 13. októbra, je pripomienkou fatimského zázraku. Je v tom vidieť spojitosť.
Fatima zdôrazňuje ruženec a Nikaragua kladie dôraz na dôkladnosť jeho modlitby.
Fatima zdôrazňuje prvých 5 sobôt, Nikaragua zdôrazňuje, že je potrebné robiť to stále znovu.
Fatima žiada modlitbu za mier, Nikaragua dodáva, že musíme mať najprv mier v srdci a v rodine.

13. októbra 1980 prišli Bernardo a asi 50 nasledovníkov na miesto zjavenia. Modlili sa ruženec a spievali, keď v tom „sa na zemi sformoval veľký svetelný kruh. Každý bez výnimky ho videl. Svetlo prichádzalo zhora. Keď sa dotklo zeme, tá sa rozptýlila. Vidiac, ako svetlo dopadá cez hlavy všetkých prítomných, pozrel som sa hore a tvorili sa kruhy rôznych farieb, ktoré nepochádzali zo slnka. Slnko bolo na úplne inom mieste.
Boli tri hodiny popoludní a bol cítiť ľahký osviežujúci vánok. Náhle sa zablyslo, potom druhýkrát. Otvoril som oči a videl som Pannu Máriu.“

Zatiaľ, čo sa ľudia pozerali na svetelný kruh, Bernardo počúval Pannu Máriu. Tentoraz sa zjavila ako Matka Bolestná a plakala: „Rozosmutňuje ma tvrdosť ľudských sŕdc. Ale vy sa budete modliť, aby sa zmenili. Modlite sa ruženec. Uvažujte o tajomstvách. Počúvajte Božie Slovo, ktoré z nich hovorí. Milujte jeden druhého. Tvorte pokoj. Nežiadajte mier bez toho, aby ste ho sami tvorili, pretože ak to sami nerobíte, nie je dobré žiadať o to.

Plňte to, čo sľúbite. Uveďte do praxe Božie Slovo. Hľadajte spôsoby, ako potešiť Boha. Slúžte svojim blížnym, pretože tento spôsob Ho teší.

Žiadajú ma o nepodstatné veci. Žiadajte o vieru, aby ste mali silu niesť svoj vlastný kríž.

Utrpenie tohto sveta sa zotrieť nedá. To je spôsob, ako život funguje. Sú problémy s manželom, ženou, deťmi, bratmi. Hovorte, hovorte a tak sa problémy vyrieši v pokoji. Neuchyľujte sa k násiliu. Nikdy. Modlite sa za vieru na to, aby ste mali trpezlivosť. Na tomto mieste ma už neuvidíte.“

Bernardo začal kričať: „Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka! Neopúšťaj nás, Matka!“

„Nermúťte sa. Som s vami, aj keď ma nevidíte. Modli sa, modli, syn môj, za celý svet. Svetu hrozí smrteľné nebezpečenstvo. Matka nikdy nezabúda na svoje deti a nezabudla som, čo ste vytrpeli. Som Matka všetkých vás, hriešnikov. Volajte ma týmito slovami: Svätá Panna, Ty si moja Matka, Matka všetkých nás, hriešnikov.“

Panna Mária odišla a nikdy sa už nevrátila. Posolstvo bolo kompletné: Modlite sa ruženec, uvažujte o Kristovi a blahoslavenstvách, modlite sa spoločne v rodinách, vytvárajte mier, nikdy násilie, láska, odpustenie, potešovanie Boha a uvedenie Božieho Slova do praxe.

Čo s predpoveďou Tretej svetovej vojny? Zdá sa to nepravdepodobné, keď ZSSR padol. Už v roku 1972 sa však rysovalo, že Rusko to nebude. To korešponduje so 104 schválenými prorokmi od 6. storočia dodnes. Korešponduje to s Fatimou aj Akitou. Pápež Ján Pavol II. k fatimskému tajomstvo povedal toto: „Modlite sa a nebuďte zvedaví na viac. Všetko ostatné je treba s dôverou vložiť v Matku Božiu. Pripravíme sa na skúšky v blízkej budúcnosti. Áno, aj keď nás to bude stáť životy.
Ďalej je potrebné odovzdať sa kompletne Kristovi. Skúšky môžu byť umenšené cez vaše a naše modlitby. Vyhnúť sa tomu je však viac nemožné, pretože toto je jediný spôsob ako môže nastať obnova v cirkvi. Ako často bola Cirkev obnovovaná v krvi! Nemôže to byť inak ani teraz.
Buďte silní! Buďte pripravení! Mali by sme plne dôverovať Kristovi a Jeho Matke. Modlite sa často, modlite sa často ruženec. Tak, hoci vykonáme málo, vykonáme všetko.“


V Nikarague sa zdôrazňuje znova a znova pobožnosť prvých 5 sobôt. Musí sa stať súčasťou každého katolíka na svete.

Fakt, že Our Lady of Nicaragua získala imprimatur takmer okamžite má veľkú dôležitosť, ale nie je to všetko.

Biskup Pablo Vego bol za svoju podporu zjaveniam Panny Márie prinútený odísť do exilu. Panna Mária však nezabudla na jeho lásku a na porážku komunizmu v Nikarague použila ženu.

Bernardo Martinex zostal diakonom. Nikdy neprijal ani penny ako dar. Nikdy neukázal ani náznak pýchy a učil sa katechizmus. Doteraz otvára svoju kaplnku a vedie ružencové spoločenstvo.

vložil: Masima
Nicaragua je typický príklad toho, ako môže štát ovládnuť Komunizmus, potom padnúť a znova povstať. Ako hovorí Biblia: Červený drak bol zranený, dal moc šelme ale neskôr sa jej rana zahojila.

V roce 1979 došlo v Nikaragui k převratu, kdy byl svržen diktátorský režim rodu Somozů a moci se chopili Sandinisté, levicová strana hlásící se k cs.wikipedia.org/wiki/Marxismus…More
Nicaragua je typický príklad toho, ako môže štát ovládnuť Komunizmus, potom padnúť a znova povstať. Ako hovorí Biblia: Červený drak bol zranený, dal moc šelme ale neskôr sa jej rana zahojila.

V roce 1979 došlo v Nikaragui k převratu, kdy byl svržen diktátorský režim rodu Somozů a moci se chopili Sandinisté, levicová strana hlásící se k cs.wikipedia.org/wiki/Marxismus a teologii osvobození.
V letech 19902006 byli v opozici, dnes jsou opět u moci.
Peter(skala) likes this.