Wika
Mga Click
27
fil.news

Dalawang Babaeng Protestanteng Ministro "Kasamang Nagdiwang" ang Anim na Obispo sa Brazil

Noong Pebrero 13, sa ika-41 ng tinatawag na “Earth Pilgrimage” sa Mampituba, Brazil, anim na obispo ang magkakasamang nagdiwang ng Banal na Misa at pinahintulutan ang dalawang babaeng Protestanteng ministro na sumali.

Itinuro ng FratresInUnum.com (Pebrero 21) na isang record ng Misa ang nagpapakita kung paanong habang magkakasamang nagdiriwang, ang dalawang babaeng nakatayo sa altar na nakasuot ng baro at estola, ay iniuunat ang kanilang kamay na tila kasamang nagdiriwang.

Ang Misa ay pinamunuan ni Osório Bishop Jaime Kohl. Ang mga sumusunod na prelado ay kasamang nagdiwang:
Arsobispo Jacinto Bergmann ng Pelotas
Obispo Carlos Romulo ng Monte Negro
Obispo Alessandro Ruffinoni ng Caxias do Sul
Katulong na Obispo Adilson Busin ng Porto Alegre
Katulong na Obispo Aparecido Donizeti ng Souza Porto Alegre
Retiradong Obispo José Mario Stroeher ng Rio Grande.

#newsBrjdknermg

Magsulat ng komento