Wika
Mga Click
46
fil.news

Katulong na Obispong Swiss Binalibag ang Amoris Laetitia, ang Pagkakasalungat ay Hindi Mula sa Diyos

Ang katulong na obispong si Marian Eleganti ng Chur, Switzerland, ay pumirma sa “Kazakhstan declaration” laban sa Amoris Laetitia at ipinaliwanag na ang "pagkakasalungat para sa akin ay hindi nagmula sa Espiritu Santo".

Sa kanyang pagsasalita sa onepeterfive.com (Pebrero 7), ipinaliwanag ni Eleganti na mayroong ilang salungat na interpretasyon ang Amoris Laetitia na ipinahayag ng mga kumperensya ng mga obispo. Tinanong niya kung mayroon pang anumang pamantayang layuning natitira para sa isang moral na desisyon.

Itinuro ni Eleganti na ang isang tao ay hindi maaaring mabuhay ng matuwid sa paggawa ng mali. Ayon sa kanya kahit ang labis na panawagang "kapakanan ng mga bata" ay hindi magtutuwid sa relasyon ng pangangalunya kapag mayroong may bisa at hindi mabubuwag na kasal.

Labis niya ring pinuna si Kardinal Marx sa pagsuporta sa pagbabasbas ng mga homoseksuwal na pagsasama sa pamamagitan ng indibiduwal na kasong panloloko, "Pagtumagal-tagal, ito ay magiging batas na at normal na kaso".

picture: Marian Eleganti, © Liebermary, wikicommons CC BY-SA, #newsCczeovuwbh
Binanggit ni fil.news ang post na ito sa Obispo na Pumirma sa Pahayag ng Kazakhstan Pinarusahan?.