Clicks102
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?

27. Co oznacza w praktyce wierzyć w Boga?

Oznacza przylgnąć osobowo do Boga przez całkowite powierzenie się Mu i uznać całą prawdę, którą On objawił, ponieważ Bóg jest Prawdą. Oznacza wierzyć w jednego Boga w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf