Clicks165
nl.news

Josef Seifert: Franciscus heeft "het christendom verworpen", veranderde God in een "relativist"

De beroemde Oostenrijkse filosoof Josef Seifert heeft scherpe kritiek geuit op de Abu Dhabi claim van paus Franciscus dat pluralisme en diversiteit van religies "gewild door God" zijn.

In een artikel gepubliceerd op en.gloria.tv (8 februari) vraagt Seifert: "Hoe kan God religies willen die de goddelijkheid en opstanding van Christus ontkennen?"

Volgens Seifert omvat Franciscus' uitspraak "alle ketterijen" en maakt ze van God een relativist die "niet weet" dat er maar één waarheid is en "er niet om geeft" of mensen in waarheid of valsheid geloven.

Hij concludeert dat Franciscus in zijn Abu Dhabi-document "het christendom heeft verworpen" en impliceert dat God de katholieke kerk moet haten omdat deze elke relativering van de christelijke religie verwerpt die haar tot een van de vele tegenstrijdige religies zou maken.

Seifert vraagt Franciscus zijn ketterij te herroepen,

"Als hij dit niet doet, ben ik bang dat het kanunnikaans recht van toepassing kan zijn volgens hetwelk een paus automatisch zijn petrisch ambt verliest wanneer hij ketterij belijdt, vooral wanneer hij de som van alle ketterijen belijdt."

#newsJeenivolsj