Jazyk
Zobrazení
532
mike084 3 2

Němci se chystají „žehnat“ sodomitské páry

www.tedeum.cz/…/nemci-se-chysta…

PŘÍSPĚVKY OD HODIE 5.2.2018

Když Ústřední výbor německých katolíků (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), který je poradním orgánem Německé biskupské konference, přišel v roce 2015 s požadavkem udílet církevní požehnání homosexuálním párům, na jeho vedení se sesypala ostrá kritika ze strany biskupů. Tvrdili, že by to byl zavádějící signál pro věřící, který by vzbuzoval mylný dojem, že stejnopohlavní svazky jsou rovnocenné manželství. Dnes se ukazuje, že tehdejší hlas německého episkopátu nebyl žádným projevem zásadního nesouhlasu. Biskupové prostě došli k závěru, že… je ještě příliš brzy.

Na začátku letošního roku osnabrücký biskup [a místopředseda Německé biskupské konference] Franz-Josef Bode navrhl, aby německá církev opět zvážila možnost udílet požehnání homosexuálním svazkům. Ostatní biskupové se k tomu dlouho nevyjadřovali, a tak by se mohlo zdát, že se jednalo pouze o výstřelek tohoto liberálního biskupa, který už na synodě o rodině prosazoval dalekosáhlé změny ve věci rozvedených žijících v nových svazcích.

Tento dojem rozptýlil sám předseda Německé biskupské konference, mnichovský arcibiskup kardinál Reinhard Marx, který v rozhovoru pro Bayerischer Rundfunk otevřeně prohlásil, že v Německu může být zavedeno požehnání pro homosexuální páry. Nemá se však jednat o nějaké systémové řešení, vše bude záviset na rozhodnutí kněze.

„Je třeba také povzbuzovat, aby kněží a duchovní pastýři byli lidem v konkrétních případech oporou. Nevidím zde v podstatě žádné problémy,“ odpověděl kardinál Marx na otázku ohledně žehnání homosexuálních párů. Pokud jde o případné předpisy, dodal: „Jsou věci, které nelze regulovat.“

Bude to tedy stejné jako v případě rozvedených žijících v nových svazcích. Německý episkopát vydal v loňském roce pastorační směrnice k exhortaci Amoris laetitia. Ve věci připuštění veřejných cizoložníků ke svatému přijímání se velmi nejasně píše o nutnosti „rozlišovat“, „doprovázet“, „rozhodování ve svědomí“ a „individuálním přístupu k jednotlivým případům“. V praxi to znamenalo, že kněží dostali volnou ruku v přehlížení učení katolické církve.

Některé německé kněze nebude pravděpodobně příliš nutné přemlouvat k udílení „požehnání“ homopárům. K prvnímu takovému veřejnému už téměř došlo na podzim loňského roku. P. Stefan Sühling, farář od sv. Mikuláše ve Weselu v münsterské diecézi, který je v Německu médii označován za konzervativního, chtěl v kostele „vyprosit Boží požehnání“ pro emmerišského socialistického starostu Petera Hinzeho a jeho partnera. Oba muži několik dní dříve uzavřeli „manželství“ na základě nového německého zákona přijatého i hlasy křesťanských demokratů.

P. Sühlingovi v jeho záměru zabránil teprve münsterský biskup Felix Genn, když celou věc rozvířila média. Starosta Hinze toto rozhodnutí rozhorleně odsoudil a označil ho za diskriminaci. Diecéze se následně začala omlouvat a zapřísahala se, že zákaz… rozhodně neměl „ponížit stejnopohlavní svazky“.

Jak se zdá, po slovech kardinála Marxe už k žádnému „ponižování“ docházet nebude. Biskupové pečlivě vyslyšeli loňskou stížnost starosty Hinzeho o údajné „diskriminaci gayů a lesbiček“. Německá církev se opět místo Bohu klaní duchu doby.

Zdroj: br24.de, pch24.pl
Napsat komentář
Libor Halik
Stigmatizovaná Terezie Neumannová srovnávala budoucí osud Poláků a Němců za 3. světové války. Němci si budou muset projít ještě dalším krvavým masakrem za své hříchy, zatímco Polákům stačil k poučení masakr za jejich hříchy v 2. světové válce, a masakru v 3. světové by se měli z Boží milosti v Polsku vyhnout. @Pravda bude skryta
Pravda bude skryta se to líbí. 
Libor Halik
Strašné! Neutajovat informace o zlu je však nutné. Německo bude Sodomou nejen v protestantské části, ale i v katolické. Není divu, že Německu byla prorokována strašná budoucnost v 3. světové válce od např. stigmatizované Terezie Neumannové z Konnersreuthu.
Jofi se to líbí. 
Zedad se to líbí.