Jazyk

Němci se chystají „žehnat“ sodomitské páry

www.tedeum.cz/…/nemci-se-chysta… PŘÍSPĚVKY OD HODIE 5.2.2018 Když Ústřední výbor německých katolíků (Zentralkomitee der deutschen Katholiken), který je poradním orgánem Německé biskupské konfere…
Napsat komentář
Libor Halik
Stigmatizovaná Terezie Neumannová srovnávala budoucí osud Poláků a Němců za 3. světové války. Němci si budou muset projít ještě dalším krvavým masakrem za své hříchy, zatímco Polákům stačil k poučení masakr za jejich hříchy v 2. světové válce, a masakru v 3. světové by se měli z Boží milosti v Polsku vyhnout. @Pravda bude skryta
Pravda bude skryta se to líbí. 
Libor Halik
Strašné! Neutajovat informace o zlu je však nutné. Německo bude Sodomou nejen v protestantské části, ale i v katolické. Není divu, že Německu byla prorokována strašná budoucnost v 3. světové válce od např. stigmatizované Terezie Neumannové z Konnersreuthu.
Jofi se to líbí. 
Zedad se to líbí.