Clicks16
lv.news

Zančetam ir atļauts atgriezties Vatikānā

Argentīnas tiesnesis pilnvaroja bijušo Orānas bīskapu Gustavo Zančetu, kurš tiek apsūdzēts homoseksuālām izdarībām, atgriezties Vatikānā „darba apsvērumu dēļ”.

Šis pamatojums tika dots, neskatoties uz to, ka Zančeta ir atcelts no viņa funkcijām Romas kūrijā, vismaz pēc pāvesta Franciska, kura vārdi ne vienmēr ir uzticami.

Saskaņā ar ElTribuno.com (21. jūnijs) Zančetam būs jāatgriežas Argentīnā 8. augustā.

#newsExrimecslt