Clicks34
lt.news

Prastos reputacijos Vatikano patarėja ir jos abejotinas pareiškimas apie „diakones“

Moterys diakonių „šventąsias pareigas“ vykdė dar pirmajame tūkstantmetyje po Kristaus, lengvatikių tinklalapyje AmericaMagazine.org pareiškė Phyllis Zagano (sausio 15).

Zagano yra amerikietė disidentė ir teologė bei moterų „diakonių“ propaguotoja ir garsi aktyvistė. Vis dėlto, Popiežius Pranciškus ją paskyrė moterų diakonių komisijai, kuri darbus pabaigė dar praėjusių metų birželio mėnesį.

Ji paminėjo tariamas „sakramentines“ veiklas kaip sergančių moterų ir katechumenių patepimas, Šventosios Komunijos teikimas sergančiosioms bei moterų traumų ir žaizdų apžiūra po šeimyninių konflitkų.

Tačiau, senieji informacijos šaltiniai kaip „Apaštalų Konstitucija“ (ketvirtasis šimtmetis) nurodo, jog „diakonės nelaimina ir neatlieka jokių diakonų bei kunigų pareigų“, bet „patarnauja kunigams krikštyjant moteris atitinkamai pagal savo valyvumą“.

Toliau Zagano klaidingai teigia, jog įšventinimo ceremonijos diakonėms buvo „identiškos“ vyrų diakonų įšventinimo ceremonijoms.

Be kita ko, įšventinamų diakonų maldose atsispindėjo ir buvo nurodomas būtent Šv. Steponas kol diakonių užrašuose garbė atiteko Fibei (angl. Phoebe). Tik vyrų diakonų maldose buvo įtraukiamas prašymas keliauti tiesiai į dvasininkiją ir episkopatą.

Pirmojo šimtmečio diakonės vis dar sulyginamos su socialinėmis ir vykdomosiomis parapijos padėjėjomis.

Paveiksliukas: © Episcopal Diocese of Southwest Florida CC BY, #newsEqgevtkdth