Clicks558
Varovanie
22

NEMŮŽETE PROŽÍVAT VÍRU SVÝM ZPŮSOBEM

Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2019.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htmMilované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Žehnám vás – jako mé děti, vyzývám vás zůstat ve stálé aktivitě, aby vaši bratři se náležitě připravili na to, co lidstvo musí žít.
Nerozptylujte se, zůstaňte soustředěné na cíl, k němuž vás povolal můj Syn. Věnujte se duchovnímu růstu teď, protože potom to pro vás nebude snadné.
Jako Matka, se nalézám v modlitbě a úpěnlivé prosbě před Nejsvětější Trojicí v době, předcházející velkou tragédii ztráty víry.
Nemůžete prožívat víru svým způsobem…
Nemůžete prožívat lásku Nejsvětější Trojice svým způsobem…
Liberalismus se šíří jako kynoucí kvasnice…
Milované děti, zůstaňte jednotné, abyste v jednotě s mým Synem jste si mohly být vzájemně oporou.
Žehnám vám.
Matka Maria
Libor Halik shares this.
PM Neposkvrněná: Žijete v době předcházející TRAGÉDII ZTRÁTY VÍRY. (L: asi to souvisí s praktickou likvidací kongregace pro nauku víry skrz připravovanou Bergogliovu (Františkovu) argentinskou tzv. "reformu" římské kurie listem Praedicate Evangelium 29.6.2019.
Neposkvrněná PMaria nám oznamuje, že žijeme v době předcházející dobu VELKÉ TRAGÉDIE ZTRÁTY VÍRY. Proto nás varuje, že nemůžeme žít víru SVÉVOLNĚ. Čili máme žít víru dle zásady: NE má vůle, ale Tvá vůle se staň Pane Bože. Tj. tak jako když se modlil Syn Boží k svému Otci v Getsemane.
zaba likes this.
One more comment from Libor Halik
Beloved children of My Immaculate Heart:

I bless you - as My children, I call you to remain constantly active so that your brothers and sisters prepare properly for what humanity must experience.

Do not be distracted: stay directed towards the goal to which you are called by My Son. Grow now, as afterwards it will be difficult for you.

AS MOTHER I AM IN PRAYER AND SUPPLICATION BEFORE …More
Beloved children of My Immaculate Heart:

I bless you - as My children, I call you to remain constantly active so that your brothers and sisters prepare properly for what humanity must experience.

Do not be distracted: stay directed towards the goal to which you are called by My Son. Grow now, as afterwards it will be difficult for you.

AS MOTHER I AM IN PRAYER AND SUPPLICATION BEFORE THE MOST HOLY TRINITY IN MOMENTS PRIOR TO THE GREAT TRAGEDY OF THE LOSS OF FAITH.

You cannot live out faith in your own way...
You cannot live out the love of the Most Holy Trinity in your own way...
Liberalism spreads like yeast ferments...

Beloved children, remain united so that, in the unity of My Son, you might support one another.

I bless you
Mother Mary
www.revelacionesmarianas.com/…/abril.html