Clicks67
vi.news

Schneider: Giáo hoàng dị giáo giống như một người cha ngược đãi hoặc một bạo chúa vô thần

Giám mục Kazakhstan, Athanasius Schneider, đã ngầm so sánh Giáo hoàng Francis và các thứ dị giáo của ông với một người cha ngược đãi hoặc một bạo chúa cộng sản.

Trong một bài luận dài 11 trang về câu hỏi về một giáo hoàng dị giáo, Schneider bác bỏ ý kiến rằng một giáo hoàng như vậy sẽ tự động mất chức.

Viết trên Rorate-Caeli.blogspot.com (ngày 20 tháng 3), ông giải thích rằng trẻ em có thể tránh tiếp xúc với một người cha tội phạm hoặc ác độc, nhưng không thể chọn một người mới và tốt hơn, kết luận rằng nguyên tắc tương tự áp dụng cho một giáo hoàng dị giáo.

Theo Schneider, dung túng một giáo hoàng dị giáo không có nghĩa là tán thành việc làm sai trái của ông ta.

Schneider so sánh một tình huống như vậy với một chế độ bất công hoặc vô thần. Ông nhấn mạnh rằng người Công giáo đã sống dưới một chế độ như vậy ở Liên Xô và họ đã chịu đựng điều này như một sự đền tội.

Hình ảnh: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsTtvwreamnn