Clicks11.5K

UWAGA !!! ZAPOWIEDŹ ZMIENIONEJ EUCHARYSTII (NOWEJ ŚWIATOWEJ RELIGII)

TŁUMACZONE TRANSLATOREM

RZYM, 5 marca 2019 r. (LifeSiteNews) - Eksperci, w tym kardynał Raymond Burke i biskup Atanazy Schneider, niepokoją się szokującą propozycją Watykanu, aby rozważyć zmianę materii Eucharystii. Takie posunięcie, ostrzegają krytycy, unieważni Sakrament i stworzy w efekcie "nową religię".

Jezuicki teolog, ojciec Francisco Taborda, powiedział w zeszłym tygodniu, że nadchodzący Synod Amazoński, zaplanowany na październik, może rozważyć zmianę materii Eucharystii, pozwalając na użycie południowoamerykańskiego warzywa o nazwie maniok, zamiast chleba pszennego.

O. Taborda powiedział Cruxowi 28 lutego, że kwestie klimatyczne i inkulturacja uzasadniają zmianę. Intensywna wilgotność podczas amazońskiej pory deszczowej zamienia pszeniczne pola w pastowatą papkę, dodając, że "w Amazonii chleb jest zrobiony z manioku", warzywa pochodzącego z Ameryki Południowej, z którego pochodzi tapioka (tapioka powstaje ze skrobi manioku).

O. Taborda, profesor teologii na jezuickim uniwersytecie w Belo Horizonte w Brazylii, był wykładowcą na seminarium naukowym w Watykanie 25-27 lutego w ramach przygotowań do październikowego synodu "Amazonia: Nowe ścieżki dla Kościoła" i dla Integralnej Ekologii. "

Kluczową postacią dwudniowego seminarium był włoski kardynał Lorenzo Baldisseri, sekretarz generalny Synodu Biskupów i brazylijski kardynał Claudio Hummes, główny orędownik zamężnych księży w obrządku łacińskim. Obecni byli również prezydenci konferencji pekińskich biskupów i innych "prałatów i ekspertów" z Amazonii i innych regionów geograficznych.

Podczas gdy ks. Taborda przyznał, że zmiana materii Eucharystii jest "bardzo złożonym pytaniem", powiedział, że uważa, że decyzję powinni podjąć lokalni biskupi.

LifeSite zwrócił się do wielu wybitnych katolickich teologów i duchownych, aby zapytali ich, czy taka zmiana jest możliwa. Odpowiedzieli jednogłośnie i gwałtownie negatywnie.

"Byłoby zupełnie niewłaściwe, gdyby Synod w Amazonii dyskutował o zmianie materii Najświętszej Eucharystii" - powiedział Kardynał Burke dla LifeSite. "Odejście od korzystania z tego, co zawsze było sprawą Najświętszej Eucharystii, ma najpoważniejsze konsekwencje" - powiedział.

"Jest to całkowicie niemożliwe, ponieważ jest sprzeczne z boskim prawem, które dał nam Bóg", biskup Atanazy Schneider, pomocnik Astany, zareagował na proponowaną zmianę. "Przyjmowanie Eucharystii z manioku oznaczałoby wprowadzenie nowej religii".

O. John Saward, starszy pracownik naukowy w Blackfriars Hall, University of Oxford, powiedział, że zastąpienie pieczywa pszennego maniokiem naruszyłoby świadectwo Tradycji, św. Tomasza z Akwinu i Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Inny wybitny teolog, mówiąc pod warunkiem anonimowości, powiedział LifeSite:

Jeśli papież miałby naciskać na to zezwolenie na podstawie "rozwoju doktryny", pomagając tym samym heterodoksyjnym teologom w Rzymie (lub Brazylii lub w Niemczech lub gdziekolwiek indziej), którzy je proponowali, wówczas zezwoliłby na zmianę istoty sakramentu określoną przez działanie Chrystusa, Pana naszego podczas Ostatniej Wieczerzy. "Msze" celebrowane chlebem "z manioki" nie byłyby Mszami; nie byłoby Prawdziwej Obecności, żadnej Ofiary.

Po prostu niemożliwe

Poprosiliśmy te władze o bardziej szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego po prostu niemożliwe jest wystąpienie takiej zmiany.

Kardynał Burke wyjaśnił, że "według wiary Kościoła rzymskiego, materią Najświętszej Eucharystii jest chleb pszenny i naturalne wino z winogron".

"Jeśli zostanie użyta jakakolwiek inna materia, sakrament Najświętszej Eucharystii nie jest ważnie uznany" - powiedział.

Kardynał zauważył, że "starożytny zwyczaj Kościoła, zgodnie z którym tylko chleb pszenny może być użyty do Ofiary eucharystycznej, został potwierdzony na soborze we Florencji (Bull of Union with Orsians Exsultate Deo, 22 listopada 1439)."

"Kwestia sakramentów szanuje to, czego naucza Pismo Święte" - wyjaśnił także kardynał Burke. "Opowiadanie o ustanowieniu Najświętszej Eucharystii mówi, że Chrystus wziął chleb pszeniczny, nie chleb jęczmienny lub jakąkolwiek inną formę chleba, podczas Ostatniej Wieczerzy i zmienił jej substancję w substancję Swego Ciała. Greckie słowo, artos, prawie zawsze oznacza pszenny chleb ".

Biskup Atanazy Schneider zgodził się, mówiąc: "Nasz Pan Jezus Chrystus wziął chleb pszenny i naturalne wino z winogron, a Kościół stale i w tym samym sensie nauczał przez ponad dwa tysiące lat, że tylko chleb pszenny jest materią sakramentu Eucharystii. Jest to nieomylna nauka Uniwersalnego Magisterium Zwyczajnego. "

cały artykuł: www.lifesitenews.com/news/proposal-at-vat…

_____________________________________________________________
Dima and 3 more users like this.
Dima likes this.
mk2017 likes this.
przeciwherezjom likes this.
Jerzy** and one more user like this.
Jerzy** likes this.
olek19801 likes this.