Clicks108
borgan
1

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystusa?

47. Kim jest Duch Święty, objawiony przez Jezusa Chrystusa?

Jest trzecią Osobą Trójcy Świętej. Jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi. Duch Święty pochodzi od Ojca (por. J 15,26), jako pierwszego źródła i początku całego życia trynitarnego; pochodzi też od Syna (Filioque) przez odwieczne obdarowanie Syna przez Ojca. Posłany przez Ojca i wcielonego Syna, Duch Święty prowadzi Kościół do poznania „całej prawdy" (J 16,13).

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf
Radek33 likes this.