Wika
Mga Click
47
fil.news

Layunin Ba ng Motu Proprio na Panatilihin ang Matatandang Liberal sa Kanilang Puwesto?

Ang motu proprio ni Papa Francis noong Pebrero 15 na Alamin Kung Kailan Ka Magbabakasyon ay walang masyadong binago ayon sa abogado ng canon na si Ed Condon. Ngayon, hinihiling sa lahat ng mga obispo na magsumite ng pagbibitiw sa edad na 75, habang dati ang mga nunsyo at curia ay awtomatikong nakikitang lumalagpas ang kanilang posisyon matapos nilang maabot ang edad na ito.

Sa kanyang pagsusulat sa Catholic News Agency (Pebrero 16) napansin ni Condon na kakaibang ang motu proprio sa pagreretiro ay mas nagsasalita tungkol aa pananatili bagaman ito ay pambihira, "Sa ilalim ni Papa Francis, ang pagtatanging ito ay nagiging pangkaraniwan na."

Binanggit ni Condon ang mga may edad ng liberal na kaibigan ni Francis gaya nina Coccopalmerio, Baldisseri, Ravasi o Piero Marini, "Sa mga inaasahang magreretiro ng may pagpapala sa katapusan ng kanilang termino, gaya ni Kardinal Müller, ay labis na pambihira at nararapat ibalita."

Ang nakadudurog na konklusyon ni Condon, "Kasama ang ilang reporma ng Pransiskano ng Curia, ang distansya sa pagitan ng teorya at pagsasagawa ay nagiging mas mahirap na hindi pansinin, o ipaliwanag."

picture: © Semilla Luz, CC BY, #newsXfnopngsyq