Clicks843

JEZUS: W nowym światowym kościele, który nadejdzie, nigdy nie będzie się wspominać o grzechu

JESUS: Sin will never be mentioned in the new world church to come

środa, 21 stycznia 2015 roku, godz. 20.24

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, mądrość jest Darem danym człowiekowi przez Moc Ducha Świętego. Choćby miał wszystkie znajdujące się na ziemi bogactwa, wszelką władzę i kamienie szlachetne, które może zdobyć, nic nie ma, jeśli nie posiada on Daru mądrości.

Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia prawdy, którą Bóg przekazał rodzajowi ludzkiemu przez proroków. Mądrość jest, niestety, rzadkością w dzisiejszym świecie. Ulegając wszystkim rzeczom stworzonym przez człowieka dla człowieka, nie uda wam się zobaczyć tego wszystkiego, co jest ukryte pod warstwami kusząco kojących oparów, które spowijają świat z powodu pogoni człowieka za wszelkimi niepochodzącymi od Boga przyjemnościami, czynami, słowami i duchowym pobudzeniem.

Człowiek przychodzi na ten świat nagi, wrażliwy i zdany na innych, aby go karmili i ubierali. Rodzi się z duszą i ciałem, a odejdzie ze świata z niczym, także bez odzienia, które go okrywa. Człowiek uczy się od człowieka, ale musi także uczyć się ze Słowa Bożego. Każda dodatkowa wiedza może być wielkim plusem, ale jeśli jest używana nierozważnie, może sprawić innym straszny ból. Jeśli wiedza jest wykorzystywana mądrze, może wypełniać Plan Boga, by pomagać Jego dzieciom i je wychowywać.

Rodzaj ludzki jest oszukiwany, jeśli chodzi o Prawdę. To wielkie oszustwo wysysa wiedzę i wysusza ducha ludzkiego. Grzech jest już nie tylko po prostu akceptowany, ale uchodzi za cnotę. Na cnotę teraz patrzy się krzywo, a wkrótce już samo publiczne wspomnienie Mojego Imienia będzie uznawane za przestępstwo.

Wpływ diabła deformuje ludzki umysł i wszystko wywraca do góry nogami. Diabeł jest przeciwieństwem Boga i gdy Bóg powie, że coś jest dobre, wtedy zły duch będzie was przekonywał, że to jest złe. To, co prawe, zostanie uznane za błędne, a zły uczynek lub słowo zostaną uznane za prawidłowe. Wszelki grzech, który w Oczach Boga jest godny potępienia, zostanie usprawiedliwiony, a będzie to dotyczyło każdej formy zła.

W nowym światowym kościele, który nadejdzie, nigdy nie będzie się wspominać o grzechu, a czyny dokonywane przez tych, którzy pragną zachować Słowo Boże, staną się nielegalne. Tak więc zabraknie w waszym społeczeństwie mądrości, Daru od Boga, ponieważ rodzaj ludzki przystanie na czyny, które są potępione przez Boga.

Jeśli świat mówi wam, że Słowo Boże powinno być ignorowane, i nalega, byście brali udział w czynach, które stanowią grzech śmiertelny, to nie jestem w stanie was uratować. Na człowieka jest wywierany nacisk, by przyklasnął każdemu przewrotnemu prawu, które odrzuca Słowo Boże, a Moi wrogowie są niezwykle aktywni w zmienianiu biegu historii.

Wszystkie dobre rzeczy, które pochodzą z wiary chrześcijańskiej, wkrótce zanikną, aż przyjdzie dzień, kiedy będziecie prześladowani za przyjmowanie świętych sakramentów. Ale za każdym razem, kiedy ci, którzy Mną gardzą, dokonają niegodziwego czynu, Bóg wyleje Swojego Ducha na Swoich, aby przeciwdziałać temu złu. Gdyby tego nie zrobił, byłaby niewielka nadzieja na ocalenie Jego dzieci z uścisku ciemności.

Szatan ujawnia swoje wpływy w każdym zakątku świata. Ci, których uwodzi, są jego ochoczymi wysłannikami i sprawia im uciechę łamanie każdego oporu ze strony ludu Bożego, by powalić świat na kolana. Jednak Bóg ze względu na Swoją Miłość do was sprawi, aby mądrość udzielona człowiekowi przez Moc Ducha Świętego stała się zbroją, której Jego wierni słudzy użyją do poprowadzenia ludzi z dala od oparów szatana.

Światło Boga będzie świeciło jasno pośród Jego ludu i pod Jego opieką będą zachowywali Jego Słowo i prowadzili innych do Ducha mądrości. Dusze, które naprawdę Mnie znają, będą przyciągane do Bożego Daru mądrości, bo ona będzie świecić jak słońce i przyniesie pociechę wszystkim Bożym ludziom, którzy doznają wzgardy, gdy otwarcie będą wyznawali swoją miłość do Boga.

Zło nie może pokonać ani też nie pokona Daru mądrości, którego Bóg wkrótce udzieli tym wszystkim, którzy Go kochają. Wtedy nic nie stanie Bogu na drodze, gdy będzie On kroczył naprzód, by zebrać wszystkie narody w Swoje miłosierne i bezpieczne Ramiona.

Wszystkie religie, wszystkie dusze, wszystkie narody otrzymają Dar mądrości. Ale może on zostać przyjęty jedynie dzięki tym, którzy naprawdę kochają Boga, bo tylko dzięki ich miłości do Niego będą oni w stanie modlić się za tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic do czynienia.

Wasz Jezus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/with-wisdom-com…
za: jezusdoludzkosci.pl/2015-01-21-20-2…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Moich dzieci, nastąpi wkrótce

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
"Szatan ujawnia swoje wpływy w każdym zakątku świata. Ci, których uwodzi, są jego ochoczymi wysłannikami i sprawia im uciechę łamanie każdego oporu ze strony ludu Bożego, by powalić świat na kolana."
ŚW.FILOMENA likes this.