Jazyk
22 251

Litanie k Srdci Ježíšovu

Měsíc červen je zasvěcen Srdci Ježíšovu. V červnu je několik nejvýznamnějších svátků, jako seslání Ducha svatého, svátek Nejsvětější Trojice, svátek Božího těla, svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, …
Napsat komentář
sulnadzlato
Tož žeby Samson změni orientaciu? že to sem dal?
Stylita
a jak to říká s leskem v očích : člověk je tady více než 5 milionů let a už rozvádí evoluční teorémy
sulnadzlato se to líbí. 
sulnadzlato
Samson1 Samsone, tak co tě k tomu vedlo, že jsi to sem dával. Já se dovídám od pana docenta, že člověk je na světě
více jak 5milionů let. Což odmítám. V Písmu svatém, kterému věřím doslova se dočteš něco jiného.
Tak by mě fakt zajímalo co tě na tom zaujalo. Umíšli to vysvětlit, že jsi to sem dal.
Stylita se to líbí. 
Samson1
Dnes jesvátek P. Marie Lurdské.
Samson1
vasekmacek.sweb.cz/knihy/kniha3.htm
Saracény se odtud nepodařilo vypudit. Lurdský hrad se v roce 778 pokoušel dobýt sám král a pozdější císař Francké říše Karel Veliký, ale marně. Chtěl už odtáhnout s nepořízenou, ale situaci zachránil biskup z města Puy, který se výpravy také zúčastnil. Pustil se se saracénským velitelem Miratem do vyjednávání a z Božího dopuštění při něm byl tak úspěšný, že … Více
sulnadzlato
Pane Ježíši Kriste Synu Boha živého smiluj se nad námi.!
Chraň nás prosím, abychom se nedali vyprovokovat infiltráty. Amen!
Ostrik se to líbí. 
sulnadzlato
Samsone ? Nebuď netykavka, dopadneš jak Jecmeň.
Ty si kameník, tak se toho drž. Určitý úsek života jsme měli jednoho "učitele,
to by nás mohlo spojovat.
Ostrik se to líbí. 
Samson1
Radujete se a za všechno děkujte. Co na lidskou mysl nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kteří ho molují. Těm, kdo milují Boha vše napomáhá k dobrému.
Samson1
Oprava. Tedy i moje

Pšenko, něco obětuji i za diskutující na TV GLORIA. ju Hlavně za všechny zbytečná slova.
pšenka
Děkuji Samsone za upřímnost tvých slov.
Samson1
Pšenko s tebou je sranda. Už jsi dělala pokání ze všech zbytečných slov? Jazyk a klávesnice, toť malé údy, ale veliké zlo mohou natropit. I malá jiskra může zapálit celý les.

Dnes je první pátek v měsíci, je zasvěcen k úctě k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Devět prvních pátků je dobré udělat s odkazem na Husáka, kterému pomohly k návratu a usmíření s Bohem i církví. Dnes … Více
pšenka
Mezi svatými se zde o ničem jiném nemluví jak o stálém pokání. Kde jsi byl?
Samson1
Toto je smlouva nová a věčná, to čiňte na mou památku. Kdykoli jíme a pijeme, zvěstujeme smrt Páně, dokud on nepřijde. Smlouva je podstata všeho.

Víra a láska předpokládá skutky. Nebudeme souzeni s vysokých duchovních úvah, ale jestli jsme prokazovali lásku. Cokoli děláme tomuto jednomu nejposlednějšímu, prokazuje to Kristu. Hladověl jsem, byl jsem pocestný, žíznivý, nahý, neujali jste se mne.

Více
pšenka
A ktomu odkazu, když už jsi mě oslovil. Je užitečné a prospěšné znát co říká Pán Ježíš
v Radostné zvěsti.
A nejen to, ale rozumět tomu a konat to.

Požehnaný den vše ,kteří milují Pána Ježíše Krista nejen slovy.
pšenka
Právě proto Samsone, pomodli se se mnou prosím za jecminka.

Hlasy z pekla na mikrofonu geologů
Samson1 1.8.2014 07:57:30
Pšenko, je dobré si připomenout hlasy pekla na zemi-opravuji zednářů v církvi.

rexcz.blogspot.cz/…/zednarsky-plan-…
Samson1
Občas jezdím na mše do Polska a tam se dodržuje, že po mši a nebo před mší, jsou pobožnosti jak májové, tak i k úctě k Srdci Ježíšovu. V neděli jsou Letnice: Sešli svého Ducha Pane a obnov tvářnost země. Amen. Duchu svatý proměňuj srdce a myšlení i diskutujících na TV Gloria. Amen.