Clicks269
Stylita
23

Boží slovo na den 30.1. A.D. 2019

Slova svatého evangelia podle Marka.

(Ježíš) začal opět učit u moře. Shromáždil se u něho velký zástup. Vstoupil proto na loď na moři a posadil se. Celý zástup stál u moře na břehu. Učil je mnoho v podobenstvích a ve svém učení jim řekl: "Slyšte! (Jeden) rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé (zrno) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali ho. Jiné padlo na kamenitou půdu, kde nemělo mnoho prsti; hned sice vyklíčilo, protože neleželo v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo ho, takže uschlo, protože nezapustilo kořeny. Jiné zrno padlo do trní; trní vzešlo a udusilo ho, takže nepřineslo plody. Jiné však padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek: některé třicetinásobný, jiné šedesátinásobný, jiné stonásobný." A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!" Když byl (později) sám, ptali se ho ti, kdo byli s ním, spolu s Dvanácti, (jaký smysl mají) podobenství. A řekl jim: "Vám je dáno tajemství Božího království, ale ostatním, kdo jsou mimo, se všechno předkládá v podobenstvích, `aby se stále dívali, ale neviděli, stále poslouchali, ale nerozuměli, aby se neobrátili a nebylo jim odpuštěno'." A řekl jim: "Nerozumíte tomu podobenství? Jak pak chcete porozumět všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá slovo. Těmi na okraji cesty, kde se slovo rozsévá, (se rozumějí) ti, kteří ho slyší, ale hned přijde satan a obere je o slovo do nich zaseté. (Podobně je tomu) u těch, kde se rozsévá na skalnatou půdu: když to slovo slyší, hned ho s radostí přijmou, ale nemají v sobě kořen, jsou nestálí. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadají. U jiných se rozsévá do trní: ti slovo slyší, ale světské starosti, záliba v bohatství a všelijaké jiné vzniklé touhy slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Těmi pak, u nichž je zaseto do dobré půdy, (se rozumějí) ti, kteří slovo slyší a přijímají a přinášejí užitek: třicetinásobný, šedesátinásobný i stonásobný."
Mk 4,1-20
pokorny and one more user like this.
pokorny likes this.
Mates5485 likes this.
Ludovika
Štát New York scválil vykonávanie potrat až do momentu pôrodu!
Prosím,podporte podpisom petície bojovníkov PROTI tomuto zákonu a pošlite petíciu priateľom.

www.lifenews.com/…/aborted-baby-bo…

www.hlavnespravy.sk/…/1649797

petíciu môžete podpísať tu:

lifepetitions.com/petition/petition-no-to-…

vedanadosah.cvtisr.sk/dieta-v-materni…
Dieťa v maternici žije svojím životom

www.lifesitenews.…More
Štát New York scválil vykonávanie potrat až do momentu pôrodu!
Prosím,podporte podpisom petície bojovníkov PROTI tomuto zákonu a pošlite petíciu priateľom.

www.lifenews.com/…/aborted-baby-bo…

www.hlavnespravy.sk/…/1649797

petíciu môžete podpísať tu:

lifepetitions.com/petition/petition-no-to-…

vedanadosah.cvtisr.sk/dieta-v-materni…
Dieťa v maternici žije svojím životom

www.lifesitenews.com/news/77000-rebuke-cu…

121,000+ sign petition rebuking Cuomo for lighting World Trade Center to celebrate abortion
www.frc.org/…/status-cuomo

petíciu môžete podpísať tu:

lifepetitions.com/petition/petition-no-to-…

www.youtube.com/watch
Zedad likes this.
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, `až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako …More
Denní liturgie (Cyklus - C)
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/03_03.htm

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Každý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a znovu přináší stejné oběti, které však vůbec nemají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak (Kristus) podal za hříchy jednu jedinou oběť, a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, `až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož'. Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy ty, které posvětil. Ale i Duch svatý nám to dosvědčuje. Když totiž řekl: `Tuto smlouvu sjednám s nimi po těch dnech - praví Pán: svoje zákony jim vložím do srdce a do mysli jim je napíšu', pak dodává: `a na jejich hříchy a nepravosti už nevzpomenu.' Kde však je odpuštění hříchů, není už (třeba) oběti za hřích. Zid 10,11-18

Žalm:
Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!

Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici,
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám."

Žezlo moci ti podává Hospodin ze Siónu:
"Panuj uprostřed svých nepřátel!

Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku:
zplodil jsem tě jako rosu před jitřenkou."

Hospodin přísahal a nebude toho litovat:
"Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova!"
Zl 110

Evangelium: Mk 4,1-20

Církevní kalendář:
sv. Martina
V Římě žila pro Krista a pro neohrožené vyznávání víry se stala mučednicí. Papež Donus jí zasvětil baziliku na římském fóru.
více: catholica.cz