Clicks705
TV Fatima
1

MATER FATIMA! Cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie różańcowej. Dołącz i TY!

MATER FATIMA! Cały świat jednoczy się we wspólnej modlitwie różańcowej. Dołącz i TY!

Strona główna > Wiadomości

Źródło: kadr filmu Fatima - Orędzie wciąż aktualne
#ZAPRASZAMY #MODLITWA #FATIMA #FRANCISZEK MARTO #HIACYNTA MARTO #DZIECI Z FATIMY #PASTUSZKOWIE Z FATIMY

Już 4 kwietnia w Fatimie odbędzie się modlitewne spotkanie upamiętniające 100-lecie odejścia do Nieba świętych Franciszka i Hiacynty Marto – wizjonerów z Fatimy. Inicjatywa ta wyszła z Sanktuarium w Fatimie i jest wspierana przez kardynała Antonio Marto.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszym będzie adoracja i modlitwa, które potrwają od godziny 20.00 do godziny 21.00, w czasie których zebrani odmówią różaniec. Drugim będzie zawierzenie Najświętszemu Sercu Maryi według Świętego Ludwika Grignon de Montfort, po którym modlący się zaśpiewają Hymn Pastuszków z Fatimy oraz Hymn Ave de Fatima.

Podczas różańca wierni będą się modlić w następujących intencjach:
O pokój na świecie, za Ojca Świętego oraz aby położyć kres aborcji
Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Aby błędy Rosji więcej nie szerzyły się po świecie.
O nawrócenie biednych grzeszników.

Matka Boża prosiła nas, byśmy codziennie modlili się różańcem, aby na świecie ustały wojny i zapanował pokój. W odpowiedzi na to wezwanie parafia w Fatimie (Portugalia) zaprasza i wzywa cały świat, by zjednoczyć się w modlitwie różańcowej w 100 – lecie odejścia do Nieba św. Franciszka Marto (4.04.2019) i św. Hiacynty Marto (20.02.2020).

W światowej modlitwie wezmą udział Ojciec Święty, Kardynałowie, Biskupi, parafie, sanktuaria, zgromadzenia zakonne, grupy modlitewne, szkoły, uniwersytety, szpitale, firmy, fabryki, banki, placówki kulturalne, fundacje, młodzież, dzieci, rodziny, wojsko, domy opieki dla osób starszych, ośrodki penitencjarne, rehabilitacyjne, domy opieki społecznej, środki masowego przekazu, grupy i jednostki, które będą chciały włączyć się w modlitwę o pokój.

Jak uczestniczyć?
Zachęć i pomóż swojemu proboszczowi w zorganizowaniu modlitewnego spotkania.
Poprzez Streaming.
Przez środki masowego przekazu.
Utwórz grupę osób zainteresowanych tym wydarzeniem.
Jednocząc się duchowo w miejscu, w którym będziesz.


www.pch24.pl/mater-fatima--c…
szczepanski likes this.