Clicks601
Libor Halik
2

Cikánský tábor v Letech nebyl nacistický koncentrační tábor

.......Jediné, co říkáme, je, že tábor v Letech nebyl nacistický koncentrační tábor. To je jednoznačně doložené historiky. Existuje oficiální seznam koncentračních táborů a jejich poboček, kde Lety nefigurují. A s holokaustem to nijak nesouvisí. Jde o terminologii. Město je město, obec je obec. Tábor v letech byl pracovní, pak sběrný a následně cikánský tábor. Koncentrační tábory spadaly pod jinou správu, jiný režim a panovaly tam nesrovnatelně krutější podmínky.

(Jaroslav Novák foto r.2010) Koncentrační tábory byly budovány na základě nařízení říšského prezidenta na ochranu národa a státu z 28. února 1933 a původně sloužily k věznění německých nespolehlivých občanů. Následně k nim přibyli vězni z porobených zemí – Rakouska, Československa a Polska. A měli bychom v této souvislosti mluvit o genocidě Slovanů. Naprosto scestné a nepřijatelné jsou pokusy vydávat Čechy za spoluviníky jakékoli genocidy, holokaustu, porajmos nebo šoa. Slované jako etnikum byli od prvopočátku nacisty odsouzeni k otroctví a následně k vyhubení, aby uvolnili prostor Germánům. A pokud se podíváme na oběti, Slovanů během války zahynulo více než sedmadvacet milionů.
Takže než začneme řešit tři sta obětí tyfu v cikánském táboře, zkusme si všimnout milionů obětí genocidy na Slovanech, kteří umírali v boji, v koncentrácích, v nacistických mučírnách a věznicích. Nemusím říkat pražské Pečkárně nebo Kounicovým kolejím v Brně koncentrák, jen abych pozvedl jejich význam. To, co tam vězni prožívali, bylo mnohdy tvrdší než v mnohých pracovních koncentračních táborech.
Ministr Pelikán vyzývá, ať neporovnáváme a neměříme oběti. Omlouvám se, ale jako historik i jako člověk tohle dělat naopak musím. Je mi líto obětí epidemie, ale přeci jinak je třeba uctívat jejich památku a jinak památku těch, kteří byli skutečně umučeni a vražděni v koncentrácích nebo v mučírnách gestapa. A přece i jinak je třeba uctívat památku těch, kteří umřeli v boji proti nacistům. To je naše povinnost, protože těmto lidem vděčíme za to, že dnes můžeme jejich oběti tak nehorázně zlehčovat tím, že vytváříme mýty o tom, že nás osvobodili Američané, anebo mýty o koncentráku v Letech.
Osobně zastupuji koncentrační tábor v Brněnci a ani v nejsvětlejším okamžiku toho tábora tam nepanovaly takové podmínky jako v Letech. Koncentrák v Brněnci je jediný stavebně dochovaný skutečný koncentrační tábor v republice. Přesněji to byla pracovní pobočka koncentráku Gross Rozen. Je to velmi významná památka – a světe, div se, stát pro její záchranu nikdy nic neudělal. A to jsem dvaadvacet let žádal o pomoc na všech myslitelných urovních od obce přes kraje až po vládu. Právě naopak. Když tábor získal darem náš nadační fond, tak po nás finanční úřad začal požadovat znalecký posudek a následně dan z nabytí. Posudek bude stát řádově statisíce, protože jde o velký tovární areál. A daň? Další statisíce korun. Takže místo pomoci nám hrozí likvidace. Nedivte se, když zuřím jen při pomyšlení na Lety, vepřín a finance, které kolem toho lítají ve vzduchu.
Když nyní chci vydělat peníze, tak píšu například knihy o Oskaru Schindlerovi nebo o pivu a pivoznalství. Sháním peníze také na crowdfundingovém portálu Hithit.com. Za tyto výtěžky chceme například opravit střechu nebo případně začít s nějakým projektem. Vždyť nemáme ani peníze, abychom mohli žádat o nějaké granty. K tomu potřebujete projekty včetně znaleckých posudků a to stojí velké peníze. A jsme opět u dotací. O ty může žádat jen ten, kdo už peníze má. Ten, kdo peníze potřebuje, na ně nedosáhne.
V tomto ohledu jsem už jednal s novým ministrem kultury a věřím, že jsme se shodli na tom, že připravíme nový zákon o ochraně kulturních památek a že upravíme jejich seznam. Je tam spousta historicky bezcenných křížků, kapliček nebo rekreačních chalup, a proto chybí peníze na skutečné památky. Těm by pomoc od státu měla patřit v podstatě automaticky, protože stát má povinnost tyto památky chránit, ale nedělá to.
Proč myslíte, že nikdo o koncentrák v Brněnci nestojí?
Přemýšlím občas, co Oskar Schindler a pak my, tedy Nadační fond Šoa a Oskara Schindlera, jsme udělali špatně. Možná je špatně, že v tom koncentráku Schindler v drtivé většině Židy zachránil. A to Židy z Polska a dalších zemí, takže jejich osud české židovské obce vlastně asi nezajímá. Pochopitelně jsem federaci židovských obcí prosil o pomoc, o spolupráci, nabízel jsme jim účast ve správě nadačního fondu, ale nikdo se ani neobtěžoval mi odpovědět. Chápu to tak, že naši Židé spravují skrz Terezín tábor v Letech a tak jsou vytíženi jinými starostmi. Ale kašlou na nás všichni Češi. Blbé totiž je, že koncentrák postavil „hodný český Němec“ Schindler. Nezapadá to totiž do konceptu o zlých nacistech a Němcích.
Mimochodem představa, že ze skutečného koncentračního tábora by odešla parta sedmi vězňů vysypávat slupky od brambor a nevrátila se, jak se tomu stalo například v Letech, je také z říše snů. Slupky od brambor – takovou lahůdku – by v koncentráku nikdo nevyhodil, natož aby s nimi mohl odkráčet mimo tábor do lesa. Děsí mě vzpomínky pamětníků na tábor v Letech, protože tam umírali na nemoci hlavně děti. Byla jich tam drtivá většina. Když čtu vyprávění „pamětníka“ o kůlu vedle šibenice, zpozorním. V Letech se nejenže nepopravovalo, ale velitel tábora neměl ani žádnou trestní pravomoc. Pokud například někdo utekl a byl zadržen, odeslali ho k soudu a za porušení zákona šel takový člověk do skutečného vězení. A díky tomu pak vyprávění „pamětníků“ pozbývá dost na věrohodnosti. A stejně tak zkazky o házení mrtvých dětí do rybníka.
Uniká mi, kdo tohle mohl vymyslet, protože pokud by skutečně někdo hodil mrtvolu infikovanou tyfem do vody, pak by šel sám před soud pro veřejné ohrožení. Navíc víme, že mrtví byli pohřbíváni v okolních vesnicích. Až do epidemie byli nemocní odesíláni do nemocnice v Písku stejně jako rodičky. V koncentračním táboře byl za těhotenství mimochodem automaticky trest smrti. Takže například i v našem táboře v Brněnci prováděli vězni-lékaři tajné potraty. Víme také, že tábor v Letech byl skutečně hlídaný ozbrojenou stráží až po vyhlášení karantény, a to proto, aby stále prchající chovanci nešířili tyfus po okolí. Spolu s nimi na tyfus zemřelo i několik dozorců.
Mimochodem, v čempak bydleli romští chovanci? Ty baráky tam původně byly pro české dělníky, následně pro české chovance pracovního tábora a teprve poté se do nich stěhovali Romové. Zajímavé je, že pro Čechy byly dost dobré, ale v případě Romů to bylo peklo. Což je asi fakt, protože někteří svědci vyprávějí, že Romové odmítali spát v domcích, protože chtěli spát před baráčky ve stanech a na svých vozech.
Každý, kdo směšuje Lety se skutečnými koncentráky, tedy zlehčuje utrpení všech lidí včetně cikánů, Romů a Sintů, ve skutečných koncentračních táborech. A tam bylo skutečné peklo. Mimochodem tohle není moje objevná myšlenka, ale konstatuje to například posudek k Letům, který pro policii v roce 2006 vypracoval Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a který dnes koluje mezi veřejností. A vzhledem k tomu, že policie případ letského pseudokoncentráku řešila minimálně třikrát a třikrát znalci potvrdili, že Lety opravdu koncentrák nebyl, bylo by dobré tyto posudky také zveřejnit. Ostatně i zpráva vládní komise konstatovala, že Lety koncentrákem nebyly. Pod tlakem politiků nicméně historici ustoupili, vymysleli definici hodnou „chytré horákyně“ a Lety nazvali táborem nucené koncentrace.
Proč tedy Tomio Okamura řekl, že v Letech nebyly ploty, což není pravda, když má za rádce s problémem takhle seznámeného muže?
To se pod mediální masírkou stalo, ano. Měli bychom vědět, že Okamura o Letech mluvit nechtěl. Tohle téma z něj po prezidentské volbě páčila reportérka DVTV s jasným plánem ho jakkoliv dehonestovat.
Na druhou stranu byl v Letech až do vyhlášení karantény volný pohyb a chovanci běžně chodili pracovat mimo tábor. Část z nich například i na pole k místním sedlákům. Nicméně zabíhat do technikálií by měli historici. Důležité je, že nelze srovnávat tábor v Letech s koncentračními tábory. Prostě nemohu připustit, aby se směšovaly jednotlivé typy táborů. Navíc částka, kterou by se měl vykoupit prasečák v Letech, prostě není adekvátní. V Česku byly stovky pracovních a sběrných táborů, několik ghett a koncentračních táborů bylo třicet osm. Tím, že je všechny postavíme na jednu rovinu, tak vlastně popřeme historii.
Jelikož máme obrovský dluh vůči Sintům, cikánům, Romům a ostatně i Židům, tak se snažíme vytvořit něco, abychom se tím ospravedlnili. Určitě i tábor v Letech byl součástí nacistického plánu, ale opakuju – nebyl to koncentrák. Lež má krátké nohy. Nicméně jde o osvědčený bič na Okamuru v době, kdy emoce nahrazují fakta.
Pokud bych chtěl pomoct Romům, tak za ty peníze, za něž má být prasečák v Letech vykoupen, vytvořím pracovní místa a práci pak nabídnu Romům a cikánům. Mám kamaráda, „cikánského barona“ ve Svitavách, a ten mi říká: „Dejte nám práci!“ S Tomiem Okamurou po léta prosazujeme, aby měla města peníze na „nádenické“ práce pro nezaměstnané včetně Romů, aby mohla peníze vyplácet denně na ruku. Exstarosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek to zavedl a věřte, nevěřte, drobná kriminalita klesla téměř na nulu. Nikdo nekradl víka od kanálů, protože romské ženy ráno vykoply chlapy do práce a ti odpoledne přišli s penězi. Byli ztahaní, takže bez potřeby po nocích někde vyvádět......

To říká (26. 2. 2018 4:41) Jaroslav Novák zvaný Večerníček, jenž je pravou rukou předsedy strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.
Zdroj: www.parlamentnilisty.cz/…/Czexit-Je-to-ji…

J. Novák na jaře 2016 založil Nadační fond Památník Šoa a Oskara Schindlera a je předsedou jeho správní rady. Cílem nadačního fondu je rekonstrukce Schindlerova koncentračního tábora v Brněnci na Svitavsku a vybudování památníku holokaustu a expozice věnované Oskarovi a Emilii Schindlerovým. (cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Nov%C3… )
Novákovi se také nelíbí, že stát investuje do odkupu pozemku v Letech namísto dochovaného, ale chátrajícího nacistického koncentračního tábora v Brněnci u Svitav, známého i díky podnikateli Oskaru Schindlerovi a Židům, jež zachránil. To podle něj může být vykládáno jako forma antisemitismu. "Není mi vůbec jasné, proč ministr kultury Daniel Herman takovou cenu navrhl a vláda ji schválila. Podle odborného odhadu byla cena vepřína mnohem menší," tvrdí Novák a kritizuje i to, že Sobotkova vláda smlouvu podepsala krátce před svou demisí. Byl to právě Večerníček, kdo Okamuru vybízel ke vstupu do politiky. (zpravy.aktualne.cz/…/r~a125efe6d44a1… )

Další informace:
www.euportal.cz/Articles/18654-je-mi-z-c…
www.zwittau.cz/WEB/lety.htm
Libor Halik
14:44-27.2.2018 Přesto, že návrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny podepsalo dostatečný počet 86 poslanců, na program aktuální schůze ho sněmovna nezařadila. Starostové a lidovci (L: pokrytci) proto svolají mimořádné jednání sněmovny. 14:20 Vít Rakušan STAN začíná na mikrofon ve sněmovně číst jména více než 300 obětí koncentračního tábora v Letech u Písku (L: ve skutečnos…More
14:44-27.2.2018 Přesto, že návrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny podepsalo dostatečný počet 86 poslanců, na program aktuální schůze ho sněmovna nezařadila. Starostové a lidovci (L: pokrytci) proto svolají mimořádné jednání sněmovny. 14:20 Vít Rakušan STAN začíná na mikrofon ve sněmovně číst jména více než 300 obětí koncentračního tábora v Letech u Písku (L: ve skutečnosti obětí epidemie tyfu a dalších chorob). "Zaslouží si, aby jejich jména tady na plénu sněmovny padla. Nezpochybňujme utrpení jakékoliv skupiny obyvatel." Poslanci na dnešní schůzi neprojednají odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny (L: díky Bohu). 70 poslanců hlasovalo pro, 70 poslanců hlasovalo proti návrhu. Pro zařazení bylo potřeba 85 hlasů. Poslanci ANO nebyli v hlasování jednotní. Proti zařazení odvolání Okamury z postu místopředsedy strany hlasovalo 44 poslanců, dalších 17 se zdrželo. Naopak pro hlasoval Marek Novák, Rostislav Vyzula, Stanislav Fridrich, Martin Kolovratník a Michal Ratiborský. Proti také bylo všech 22 poslanců SPD. Stejně hlasovali také čtyři zákonodárci KSČM, zbývající přítomní komunisté se hlasování zdrželi. Hlasování se ale zdržel i Zbyněk Stanjura (ODS), Helena Langšádlová (TOP 09) a Vlastimil Válek (TOP 09). Živě dle: zpravy.aktualne.cz/…/r~b878e6281b881…
Libor Halik
27. 2. 2018 14.19 ANO a KSČM nepodpoří odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. ODS se rozhodla, že bude pro odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny. Lidovecký poslanec (L: pokrytecký farizeus) Jan Bartošek sehnal dle ČT24 86 z potřebných 80 podpisů poslanců, aby Sněmovna projednala navrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. Důvodem jsou …More
27. 2. 2018 14.19 ANO a KSČM nepodpoří odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. ODS se rozhodla, že bude pro odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny. Lidovecký poslanec (L: pokrytecký farizeus) Jan Bartošek sehnal dle ČT24 86 z potřebných 80 podpisů poslanců, aby Sněmovna projednala navrh na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy Sněmovny. Důvodem jsou Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech. TOP 09 podpoří návrh lidovců na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny. Důvodem jsou Okamurovy výroky o koncentračním táboře v Letech. Klub STAN se rozhodl podpořit návrh lidovců na odvolání Tomia Okamury z postu místopředsedy. Na tiskové konferenci to oznámil Vít Rakušan. Lidovecký (L: farizejsky ULHANÝ) návrh na odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny za jeho výroky o táboře v Letech podpoří také poslanci ČSSD. Výroky Okamury a dalších členů SPD podle předsedy Ůstavního soudu Pavla Rychetského (L: který klamně schválil Lisabonskou smlouvu) vyvolávají v Evropě diskusi o tom, co se v Česku vlastně děje. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) řekl, že ho mrzí, že se po volbách ostatní strany nespojily proti SPD. Živě z: zpravy.aktualne.cz/…/r~b878e6281b881…