Clicks815
Pravda bude skryta
71

Proroctvo ,ktoré nás na niečo upozorňovalo rok dopredu a teraz to tu máme

397. Poselství Matky Spásy ze dne 10. dubna 2012 v 20:45.

MŮJ ČAS, ABYCH ROZDRTILA HADA, SE BLÍŽÍ

Jsem vaše milovaná Matka, královna země. Jsem Neposkvrněné Početí, Panna Maria, Matka Ježíše, který se stal tělem.
Mé dítě, čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas, abych rozdrtila hada, se blíží. Ale dokud Satan a jeho démoni nebudou vrženi do pustiny, dojde na zemi k mnoha zmatkům.
Pro věřící v mého Syna to bude čas muk. Ti budou katolickou církví taženi do dvou různých směrů.
Jedna polovina bude z povinnosti věřit, že musí následovat falešného proroka, papeže, který nastoupí po papeži Benediktu XVI. On, šelma, je oblečen jako beránek, ale není od mého Otce, Boha Nejvyššího, a oklame ubohé duše včetně kněží, biskupů a kardinálů.
Mnozí ho budou následovat a uvěří mu, že je poslán Bohem, aby vládnul nad jeho církví na zemi. Žel, mnoho duší bude následovat jeho učení, které bude urážkou mého Otce.
Jiní, naplnění Duchem Svatým a obdaření milostmi daru rozlišení kvůli jejich pokorným duším, budou okamžitě vědět, že v církvi v Římě sedí podvodník. Tento nový falešný papež – ještě dříve, než nastoupí na Petrův stolec, již spřádá intriky, aby odsoudil učení mého Syna. Potom odsoudí mě, Blahoslavenou Matku Boží a zesměšní moji úlohu Spoluvykupitelky.
Mé dítě, tvůj úkol se stane ještě těžší než dříve, neboť mnoho z mých dětí bude velmi zmateno. Urážky, kterým čelíš každý den, muka, která snášíš ve jménu mého Syna, budou narůstat.
Nikdy se neobávej říct světu pravdu, mé dítě.
Byla jsi učiněna silnější, jako výsledek tělesného a duševního utrpení, které přijímáš ve jménu mého Syna, abys zachraňovala duše.
Bude vynaloženo veškeré úsilí, zejména jednou částí katolické církve, aby poselství, která dostáváš, byla odmítnuta.
Tvoje poslušnost a věrnost ke mně a k mému milovanému Synu bude zkoušena, jako nikdy dříve. To tě může vést k tomu, aby ses stáhla do ústraní. Ale kdyby k tomu došlo, nebude to trvat dlouho.
Modli se, mé dítě, za všechny Boží děti, které bez svého vlastního zavinění byly vtaženy do poslední bitvy o duše.
To všechno se musí stát, protože je to napsáno v Knize mého Otce.
Všichni andělé v nebi tě ochraňují, mé dítě, v tomto poněkud osamělém poslání.
Nikdy nezapomeň, jak důležitá je modlitba.
Modlete se, modlete se, modlete se, protože bez modlitby, zejména bez modlitby mého svatého růžence vás Satan může odtáhnout od svatého Slova mého drahého Syna.
Nezapomeňte také na důležitost půstu, neboť ten vám udržuje podvodníka od těla.
Mé děti, bez pravidelné modlitby zjistíte, že je pro vás těžké zůstat v blízkosti mého Syna.
Nikdy se neobávejte budoucnosti, mé děti, neboť zůstanete-li blízko mého Syna, budete ochráněni a budou vám dány nutné milosti k přípravě vašich duší a duší vašich rodin na novou éru pokoje, předpověděné už před tak dlouhým časem.

Vaše milovaná Matka
Královna země
Matka Spásy
Pravda bude skryta
Je to Kniha so 7 pecatami ktoru prorokoval Daniel a tiez Jan evengelista.
Pravda bude skryta
Ľubica posolstvo Matky Spasy je Írska vizionárka...a vyplnilo sa? Myslim ze ano.
I ked som sem dal i z Madarska ako odstrania obetu.
ľubica
nepodstatne pre skalu...jezusuzenete.hu
Peter(skala)
z madarska alebo šwajčiarska, nepodstatne..... hlavne že pravoverni katolici sa dali oklamať, lebo im to asi vyhovuje, čo je paradoxom, lebo Františka uznaaju za papeža tradicionalisti, ale vždy sa najde k nim naklonený prorok alebo privrženec, ktorý zajde dalej a zvrhne zo stoličky aj papeža.

Vôbec im nevadi, že sa jedna o papeža, pre nich je dôležité, aby zvalili vinu na niekoho imeho, lebo v …More
z madarska alebo šwajčiarska, nepodstatne..... hlavne že pravoverni katolici sa dali oklamať, lebo im to asi vyhovuje, čo je paradoxom, lebo Františka uznaaju za papeža tradicionalisti, ale vždy sa najde k nim naklonený prorok alebo privrženec, ktorý zajde dalej a zvrhne zo stoličky aj papeža.

Vôbec im nevadi, že sa jedna o papeža, pre nich je dôležité, aby zvalili vinu na niekoho imeho, lebo v opačnom pripade by museli na seba a takýto kríž je pre nich ťažký, ked nie su v jednote s Božimi prorokmi.

Tým však nemam na mysli len to, že čitaju posolstva prorokov, ale že či aj uznávaju alebo neuznavaju papeža.

Im to tižto tak vyhovuje: nechcu byť v jednote s papežom, len mať akusi babku ktorá by predstavovala ich organizaciu. Je im jedno kto tam bude, len nech je podla ich predstav
ľubica
skalka akože pasovaný sám sebou do pozície Božieho proroka v komentári pod týmto..... s tebou ja od teba označená ako falošný prorok! zasadne nejdem do debaty, vieme všetci z TLOsektoru prečo, takže d.n+pomýlený truhlík, ktorý nečíta texty a len komentuje... Matka Spásy je posolstvo z Madarska: 500 rokov od reformácie ,rok 2017 ,čas na vyplnenie slov proroka Daniela: - „A od času, čo odstránia …More
skalka akože pasovaný sám sebou do pozície Božieho proroka v komentári pod týmto..... s tebou ja od teba označená ako falošný prorok! zasadne nejdem do debaty, vieme všetci z TLOsektoru prečo, takže d.n+pomýlený truhlík, ktorý nečíta texty a len komentuje... Matka Spásy je posolstvo z Madarska: 500 rokov od reformácie ,rok 2017 ,čas na vyplnenie slov proroka Daniela: - „A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie tisícdvestodeväť desiat dní.“(Dan 12.11).
Peter(skala)
ľubica pred 8 minútami
Posolstvo Matky Spásy z 10. 4. 2012 v 20:45 Pre veriacich v mojho Syna to bude čas múk. Tí budú katolíckou cirkvou ťahaní do dvoch rôznych smerov.

Lubka, vždy to tak bolo aj bude, že kto bude s Božími prorokmi bude v správnej viere a kto bude s falošnými prorokmi, bude vo falošnej viere.

porovnaj:
Boží proroci v sučasnosti: Medjurje, Dechtice,Itapiranga,... …
More
ľubica pred 8 minútami
Posolstvo Matky Spásy z 10. 4. 2012 v 20:45 Pre veriacich v mojho Syna to bude čas múk. Tí budú katolíckou cirkvou ťahaní do dvoch rôznych smerov.

Lubka, vždy to tak bolo aj bude, že kto bude s Božími prorokmi bude v správnej viere a kto bude s falošnými prorokmi, bude vo falošnej viere.

porovnaj:
Boží proroci v sučasnosti: Medjurje, Dechtice,Itapiranga,...
Falošní proroci: Šwajčiarsko (Matka spásy), Irsko: Mary Carbery, Veronika (Paraguaj) ...

Boží proroci uznávaju Františka
Falošní proroci neuznávaju Františka
ľubica
Posolstvo Matky Spásy z 10. 4. 2012 v 20:45 Pre veriacich v mojho Syna to bude čas múk. Tí budú katolíckou cirkvou ťahaní do dvoch rôznych smerov.
Jedna polovica bude z povinnosti veriť , že musí nasledovať falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pp-Benediktovi XVI. On, šelma, je oblečený ako baránok, ale NIE JE od môjho Otca, Boha Najvyššieho, a oklame úbohé duše VRÁTANE knazov, biskupo…More
Posolstvo Matky Spásy z 10. 4. 2012 v 20:45 Pre veriacich v mojho Syna to bude čas múk. Tí budú katolíckou cirkvou ťahaní do dvoch rôznych smerov.
Jedna polovica bude z povinnosti veriť , že musí nasledovať falošného proroka, pápeža, ktorý nastúpi po pp-Benediktovi XVI. On, šelma, je oblečený ako baránok, ale NIE JE od môjho Otca, Boha Najvyššieho, a oklame úbohé duše VRÁTANE knazov, biskupov a kardinálov.

Mnohí ho budú nasledovať a uveria mu, že je poslaný Bohom, aby vládol nad jeho cirkvou na zemi. Žial, mnoho duší bude nasledovať jeho učenie, ktoré bude urážkou mojho Otca.
Iní, naplnení Duchom Svatým a obdarení milostaami daru rozlišovania kvôli ich pokorným dušiam, budú okamžite vedieť, že v cirkvi v Rímě sedí podvodník. Tento nový falošný papež – eště skor , než nastúpi na Petrov stolec, už spriada intrigy, aby odsúdil učenie mojho Syna. Potom odsúdi mna, Blahoslavenú Matku Božiu a zosmiešni moji úlohu Spoluvykupitelky...... dočítaj si to celé v českom jazyku....
----------------------
myslím že sa to splnilo, je to posolstvo v Madarsku, takže alicin obrázok je OK
La chiesa di Bergoglio
ľubica likes this.