Clicks715
csk.news

Holandský kňaz odstránený po tom, čo kritizoval homosexuálne smilstvo

Otec Marc Massaer opustí svoju farnosť Sint-Christoffel vo West Maas en Waal v Holandsku 1. júla.

Pozadie: Massaer bol napadnutý pro-homosexuálnymi oligarchistickými médiami potom, čo 26. decembra kritizoval „indoktrínovanie rodovej ideológie“ a nazval homosexualitu „radikálne proti stvoreniu“.

Patrí do diecézy s-Hertogenbosch. Túto bývalú konzervatívnu diecézu vedie od roku 2016 pro-homosexuálny biskup Gerard de Korte (63).

Jeho biskup nariadil Massaerovi, aby v krátkom čase odišiel a sám zverejnil správy na farskej stránke (7. mája).

Obrázok: Gerard Johannes Nicolaus de Korte, © Sjouker, CC BY-SA, #newsYlgupeadea