Clicks22
lt.news

Pranciškus teigia: Golgota buvo visiškas Dievo pažadų „paneigimas“

Šventoji Marija, Dievo Motina, Golgatoje turėjo iškęsti „visišką angelo Gabrieliaus pažado paneigimą“, jog jos sūnui bus suteiktas Dovydo sostas, verbų sekmadienio pamokslo metu įsiteikė Popiežius Pranciškus (balandžio 14).

Atrodo, jog Pranciškus dėmesį atkreipė į savo paties dvejones apie Dievo Motiną, kurios susiklosčiusios aplinkybės nenustebino, nes Kristus visą tai paskelbė iš anksto.

Taigi, todėl Šv. Marijai Golgata atrodė tarsi vieta, kurioje Gabrieliaus pažadai bus išpildyti, bet ne paneigti, be to, ji taip pat žinojo, jog Senasis Testamentas skelbė apie Mesijų, kuris pasirodys kankinamojo tarno pavidalu.

#newsHuyzpaswyk