Wika
Mga Click
48
fil.news

Francis "Pinakamalalang Papa sa Kasaysayan" - Argumento ng Pilosopo

Ang pagkapapa ni Francis ay isang "kapahamakan" ayon kay John Rist, isang propesor ng pananaliksik ng pilosopiya sa Catholic University of America.

Sa kanyang pagsasalita sa LifeSiteNews (Pebrero15) nakipagtalo siya na "Si Bergoglio marahil, dahil sa kanyang pangingialam sa matatag na doktrina, ang pinakamalalang papa na nagkaroon tayo".

Itinuro ni Rists na ang Papa ay dapat maging tulay ng pagkakaisa. Ngunit, "Si Francis ay lumikha ng malaking kalituhan at pagkakahiwa-hiwalay".

picture: John Rist, #newsMnysijpauv