Paspaudimai38
lt.news

Lenkijos Vyskupų Konferencijos prezidentas: Kasperio kritika prieš Kardinolą Miulerį „neteisinga“

Poznanės Arkivyskupas bei Lenkijos Vyskupų Konferencijos prezidentas Stanisław Gądecki davė „itin gerą įvertinimą“ Kardinolo Miulerio Tikėjimo Manifestui priešais EWTN televizijos kameras ir Lenkijos tikinčiuosius.

Arkivyskupas teigė: „Kardinolas Miuleris yra sumanus. Jis neieško naujovių. Štai kodėl jo pažiūros ir tikėjimas yra toks paprastas. Jis pristato pagrindines tezes, kurias tikintieji gali lengvai bei atviraširdiškai priimti“.

Po Manifesto publikacijos Miuleris daugiau neturėjo kitų motyvų kaip tik apginti grynąją tikėjimo doktriną, aiškino Gądecki.

Tuo pačiu metu Gądecki atkreipė dėmesį į Kardinolo Walter Kasperio kritišką požiūrį į Manifestą ir jį tiesiog pavadino „neteisingu“. Dvasininkas pastebėjo, kad Kasperio komentarai net ir per šeimos Sinodą buvo „gana painūs“, tolygu kaip jis šiuo metu kritikuoja Kardinolą. Be to, Lenkijos Arkivyskupas mano, jog Kasperis bando pakenkti Kardinolo Miulerio autoritetui.

Paveiksliukas: Stanisław Gądecki, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsAegvarsmsz