Clicks29
lt.news

Kardinolas Miuleris demaskavo Amazonės partijos ideologiją

Pagrindinė Amazonės Instrumentum Laboris („IL“) problema yra neaiškios ir per daug vartojamos esminės sąvokos, liepos 16-osios oficialioje ataskaitoje rašo kardinolas Gerhardas Miuleris.

Dvasininkas paminėjo tokias sąvokas kaip „sinodalumas“, „vientisa plėtra“, „samariečių misionieriai“, „atviroji Bažnyčia“, „Bažnyčios kreipimasis pagalbos“, „vargingųjų Bažnyčia“ bei „Amazonės Bažnyčia“.

Miuleris išanalizavo, jog „IL“ pakeičia Bibliją ir Tradiciją „savarankišku sukinėjimusi“ aplink naujausius Pranciškaus dokumentus. Amazonė yra laikoma „ypatingu Dievo apsireiškimo šaltiniu“. Tai Miuleris pavadino „klaidingu mokymu“.

„IL“ imunizuoja save prieštaraudama „doktrinizmui“, „dogmatizmui“, „ritualizmui“, „klerikalizmui“, „šventeivoms ir jų mąstymui“ bei „proto išdidumui“.

Vietoje to ši siūlo „kosmoviziją“, „teologinę indigeną“ ir „ekologinę teologiją“. Miuleris tai pavadino „socialinių romantikų idėja“.

Ji taip pat inkarnaciją pakeičia „inkultūracija“ bei piktnaudžiauja Liono miesto Irenėjui klaidingai priskirta citata.

„IL“ teigia, jog kultūrinis skirtingumas reikalauja „patikimesnės“ inkarnacijos ir tai tam, kad būtų lengviau priimami „skirtingi gyvenimo būdai ir kultūros“ (IL 113). Miuleris atrodo, kad tai „visiška painiava“.

Paveiksliukas: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsLlodmdoceg