Clicks21
lv.news

Tas ir tas pats Franciska bīskaps, kurš "vadīja" pludmales misi

Attēlā redzamais masu iesvētītājs ir Oskars Minjarro (58 gadi) palīgbīskaps Merlo Moreno pislētā, Argentīnā.

Attēlā parādīts Minjarro, kad viņš bija draudzes priesteris Merlo Moreno diecēzē.

Viņš turpināja svinīgo masu kā bīskapa svinēšanu. Viņa pēdējā publiskā sacrilēze bija pludmales mise janvāra Pasaules jauniešu dienas laikā.

Minjarro 2016. gada septembrī tika ar Franciska palīdzību iecelts par bīskapu. Jau desmit gadus pirms tam viņš bija publiski pazīstams ķeceris, kurš iebilst pret priesteru celibātu, atbalsta geju pseido-laulību, sauc baznīcu par „homofobisku” un noliedz, ka cilvēka dzīve sākas pie koncepcijas.

#newsOnohffdxoh