Clicks174
Mates5485
8

Evanjelium podľa Matúša - kapitola 24

1 Keď Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby.

2 On im však povedal: "Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené."

3 Keď potom sedel na Olivovej hore a boli sami, pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Povedz nám, kedy to bude a aké bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta?"

4 Ježiš im odpovedal: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol.

5 Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: "Ja som Mesiáš." A mnohých zvedú.

6 Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch. Dajte si pozor, aby ste sa neplašili. To musí prísť, ale ešte nebude koniec.

7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami bude hlad a zemetrasenie.

8 Ale to všetko bude len začiatok útrap.

9 Potom vás vydajú na mučenie, budú vás zabíjať, a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.

10 Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť.

11 Vystúpi mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.

13 Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

14 Toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

15 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel - kto číta, nech pochopí:

16 vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr,

17 kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,

18 a kto bude na poli, nech sa nevracia vziať si plášť.

19 Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať!

20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,

21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude.

22 A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik; ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.

23 Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš" alebo: "Tamto je," neverte.

24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených.

25 Hľa, hovorím vám to vopred.

26 Keby vám teda povedali: "Hľa, je na púšti," nevychádzajte; "Hľa, skrýva sa v dome," neverte.

27 Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ; taký bude aj príchod Syna človeka:

28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.

29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.
Mates5485 likes this.
@Libor Halik Dan12,11-12, viete nam povedat co sa udeje za 45 dni?
Presne sa píše veľké sušenie a prenasledovanie celosvetové a logicky to je po celej zemi aj ťa vojna najväčšia a 3 svetová vojna má byť posledná a najsilnejšia , 3 dní temnoty , 3.5 roka Antikrist. Len teraz neviem po svetovej vojne hneď príde 3 dní temnoty alebo na konci sveta po antikristovi. Ale píše sa to tam na konci článku tak 3 dní musí byť na konci sveta. Tak či tak to je jedno aj tak to …More
Presne sa píše veľké sušenie a prenasledovanie celosvetové a logicky to je po celej zemi aj ťa vojna najväčšia a 3 svetová vojna má byť posledná a najsilnejšia , 3 dní temnoty , 3.5 roka Antikrist. Len teraz neviem po svetovej vojne hneď príde 3 dní temnoty alebo na konci sveta po antikristovi. Ale píše sa to tam na konci článku tak 3 dní musí byť na konci sveta. Tak či tak to je jedno aj tak to príde a musí prísť aj odpad od viery,ktorí už nastáva. Všetko sa musí naplniť až potom na konci sveta príde nás Ježiš Kristus z oblakoch so svojimi nebeskými anjelmi.
Dan12,11-12 tam je rozdiel 45 dni!
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

3 dní temnoty

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Koniec sveta a príchod Ježiša Krista z neba po antikristovi. Vstanú najprv ti,ktorí zosnulí…More
29 Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.

3 dní temnoty

30 Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou.

Koniec sveta a príchod Ježiša Krista z neba po antikristovi. Vstanú najprv ti,ktorí zosnulí a sú v očistci a potom mi sa premeníme v sláve dostaneme uzdravujuce nové telo a budeme vzatí do nebeskej slávy,večnosti,Božieho kráľovstva - vytrhnutie ľudí,ktorí slúžia Bohu a staré nebo a zem na ktorej žijeme sa pominie lebo to nové je už pripravené ( bude nové nebo a Nová zem. ), kde prebyvajú spravodlivý a veriaci a nejestvuje čas ani noc.
apredsasatoci likes this.
Hovoria to mnoho aj proroctiev 3 dní temnoty.
tak to je jasne. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka.
Všetko sa naplňuje presne pre dnešnú tažkú a skazenú dobu lebo žijeme v posledných časoch a 3 chrám bude iba ľudskými rukami postavení pre antikrista lebo je už zasvätení.
apredsasatoci likes this.