Clicks561
Coburg
12

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. marca 2019

Posolstvo Kráľovnej pomoci
Modlite sa a postite

„Moje premilé deti!
Dnes vám chcem opäť darovať vieru z mojej viery, aby ste dokazovali vernosť Bohu pri kráčaní na Golgotu i v sláve Vzkriesenia. Nech váš život neriadia zranené pocity, ale živá viera v milujúceho, milosrdného i spravodlivého Boha. Modlite sa a postite, aby ste to pochopili.
Moje milované, vy ktoré ma milujete, kiežby ste urobili ešte viac, aby ma aj iní blahoslavili a vrúcne milovali, aby sa vďaka mojej láske na svet vyliali Božie milosti a svet sa navrátil k pravému Bohu. Kiež by ste viac zabúdali na seba a viac milovali dobrotivého Trojjediného Boha. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. narca 2019
avemaria.sk/dechtice/
Ružena
čo myslíte, koho volili pútnici do Dechtíc? Tipujem z okolia Mikloška, teda progresívne Slovensko. Všetko podľa plánu. Aj ked nič proti pôstu.
Ladislav Bajza likes this.
pehol and one more user like this.
pehol likes this.
Peter(skala) likes this.