Clicks3.5K
ŚW.FILOMENA
1

JEZUS (DO A. LENCZEWSKIEJ): Po obecnym czasie nastanie czas cywilizacji Miłości Czystej - Mojej

PRZEKAZY PANA JEZUSA DLA APOSTOŁÓW CZYSTEJ MIŁOŚCI

JEZUS: Po obecnym czasie nastanie czas cywilizacji Miłości Czystej - Mojej, która nie będzie skażona pożądliwością ciała, ani zniekształceniem duszy.

Nastanie nowa era. Zanim ona przyjdzie, trwa czas przygotowania, bo wszystko, co nowe, rodzi się w starym.

Rodzi się w bólu, bo stary czas, i ludzie starego czasu nie są w stanie tego przyjąć. Dlatego zwalczają i robią to w przekonaniu zwalczania zła.

Zanim przyjdzie oczyszczenie świata przez ogrom bólu, przerażenia i śmierci, Ja już powołuję Moich świętych, którzy tworzą nowy czas - nową formację dusz człowieczych, żeby były ziarnem, które wyda plon.

Tak, jak powołałem Abrahama, by zrodził Mój lud, tak teraz powołuję ludzi i tworzę dzieła dla przyszłego wieku.

Na tej ziemi rodzi się cywilizacja przyszłego wieku i stąd wyjdzie prawda objawiona przeze Mnie, dziś niezrozumiała i niemożliwa do przyjęcia w sposób powszechny.

Mogą ją przyjąć ci, których powołuję i którym daję światło zrozumienia. I tacy są wśród was.

I powołałem człowieka i przysłałem go do was, aby zrodził nowych ludzi czystego serca i ciała. Aby tu powstał nowy lud, który zaludni ziemię po spaleniu zła.

Powołałem też innych, którzy okupią to swoją ofiarą. Dzieci oddane Mi na ślepo i ufające zupełnie Mojej Ojcowskiej Miłości.

One swoją miłosną ofiarą będą użyźniać ziemię, na której wyrośnie winnica Moja.


* * *


(Zanim to napisałam, obudził mnie ból, nie tyle fizyczny, co ból duszy. Poczucie zagrożenia siłą, która chce zniszczyć to, co święte i tego, który to tworzy. A potem w jednej chwili było światło zrozumienia Dzieła. Zrozumiałam jego całość, elementy, które je tworzą i drogę, jaka do niego prowadziła i prowadzić będzie. Potem Pan kazał zapisać cząstkę tego, co dał mi poznać.)

Święto Wniebowstąpienia
Czwartek. 28.05.1987r., g.5:00

za: alicjalenczewska.blogspot.com/p/swiadectwo.html
więcej: drive.google.com/…/view
www.odnowalpz.cba.pl/…/146-slowa-jezus…
_________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: Połączenie waszych ciał służy tylko w celu rozrodczości ...

PAN JEZUS: CZŁOWIEK PRZEZ SWÓJ UPADEK ZSTĄPIŁ O JEDEN STOPIEŃ NIŻEJ OD ZWIERZĄT

KOMNATA MAŁŻEŃSKA - CZY DOM PUBLICZNY ?

DEMON PODCZAS EGZORCYZMU: JESTEM PEWNY MEGO SUKCESU, ZWŁASZCZA PO SOBORZE

Pragnienie szczęścia osobistego nie usprawiedliwia rozwodów

Człowiek kochający Boga bardzo cierpi, gdy nagabują go przeróżne pokusy. Podnieta do złego jest dla niego bolesnym krzyżem.

Ks. Bronisław Markiewicz: Musicie zaprząc ciało ze wszystkimi jego zmysłami i popędami do nieustannej służby Bożej...

JEZUS DO WANDY MALCZEWSKIEJ: Najcięższą zniewagą są grzechy popełnione przeciwko szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Boskiemu, — t. j. grzechy rozpusty.

Cudzołożniku, czy pamiętasz o konsekwencjach świętokradztwa?

ŚW. FILOMENA - PATRONKA NA CZASY OSTATECZNE
ŚW.FILOMENA shares this.