Clicks20
lv.news

Burkē: Franciska ideja, ka "daži jauni skolotāji" varētu tikt iecelti amatos, ir "vienkārši nepatiesa"

"Pāvesta Franciska septembrī rakstītā apustuliskā konstitūcija Episcopalis Communio par bīskapu sinodēm ir "problemātiska"," paziņoja kardināls Raimonds Burkē.

Viņš teica TheWandererpress.com (5. decembris), ka šis dokuments "ir pilnībā jāpārskata un jālabo", jo "tas nav iespējams, ka sinode izvieto parasto maģistēriju" kā konstitūcijas pamatu.

Burkē to sauc par "vienkārši nepatiesu", un saka, ka pats pāvests vai sinode kopā ar viņu var radīt "kādu jaunu maģistēriju".

Attiecībā uz Dubiju, Burkē uzskata, ka "ļoti maz ticams", ka Francisks atbildēs, lai gan "ticīgie ir pelnījuši atbildi", un jautājums šobrīd ir par to, kā šādu atbildi varētu sniegt.

Attēls: Raymond Burke, #newsFmakugburi