Clicks207
Coburg
22

Pozvánka ma jarnú (májovú) púť na hore Živčák na Turzovke

Pútnické miesto Hora Živčák pri Turzovke
___________________________________________________________________________

POZVÁNKA
na jarnú púť 8.mája 2019 (streda, deň prac.pokoja)

SLÁVNOSŤ KOSTOLA PANNY MÁRIE MATKY CIRKVI – TITUL (PATROCINIUM)

PROGRAM
Utorok 7. mája 2019

18.00 h. Sv. omša v Korni
19.30 h. Krížová cesta z kostola v Korni
do kaplnky Panny Márie Kráľovnej Pokoja
. 22.00 h. Sv.omša v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi a celonočná
adorácia


Streda: 8. mája 2019 –Kostol Panny Márie – Matky Cirkvi

06.00 h. Ukončenie adorácie a sv.omša
08.00 h. Krížová cesta v kostole
10.00 h. Mariánske večeradlo
12.00 h. Slávnostná sv. omša,

Celebruje: J.E. Mons. Tomáš Galis žilinský biskup,
s prítomnými kňazmi
Požehnanie devocionálií
Občerstvenie

Sviatosť zmierenia – v kostole Panny Márie – Matky Cirkvi

Utorok : 20.00 h. – 24.00 h. Streda : 07.00 h. – 12.00 h.

RKFÚ Korňa

Počet parkovacích miest pre osobné vozidlá je obmedzený. Prosíme záujemcov, aby prišli včas a riadili sa pokynmi usporiadateľov.
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás
Zedad likes this.
Peter(skala) likes this.