Clicks66
lv.news

"Reliģiju plurālisms "atspoguļojas Dievā"," saka pāvests Francisks

„Dievs savā gudrībā gādās par reliģiju, krāsu, dzimuma, rases un valodas plurālismu un daudzveidību.”

Šis apgalvojums ir daļa no 4. februāra starpdisciplīnu dokumenta, ko parakstījuši pāvests Francisks un Al-Azharas lielais imams, Ahmads Muhammads Al-Tajibs, kurš tiek uzskatīts par vienu no liberālākajiem sunnītu garīdzniekiem Ēģiptē.

Saskaņā ar 1. Mozus grāmatas 11. pantu, Dievs uzlika valodas atšķirības kā sodu par grēku.

Dokumentā ir teikts, ka „dievišķā gudrība ir avots, no kura izriet tiesības uz ticības brīvību un brīvību būt atšķirīgam”.

Tas nozīmē, ka Francisks uzskata, ka acteku cilvēku upurēšanas rituāli ir Dieva gribētā reliģija, kā arī islāms vai jūdaisms, kas nepārprotami ir pretrunā ar baznīcu attiecībā uz Trīsvienību un Kristus dievišķību.

Apgalvojums, ka "Dievs" grib savstarpēji izslēdzošu reliģiju esamību, nozīmē, ka Franciska "Dievs" tāpat grib patiesību un tās noliegumu, un līdz ar to, tāpat kā velns, ir pretrunu varā.

#newsVzutsgjknp