Clicks95
vi.news

Sẽ Phải "Hiểu Lại" Về Cuốn "Sự Sống Con Người"

Tin đồn về sự tồn tại của một ủy ban bí mật ở Vatican cho tông huấn Humanae Vitae - Sự Sống Con Người đã được xác minh thêm một lần nữa trên Vatican Radio bởi chủ tịch ủy ban, Cha Gilferdo. Humanae Vitae ngăn cấm các hành động ngừa thai nhân tạo.

Bằng cách nói mập mờ, Marengo cũng xác nhận rằng ủy ban đang nhắm tới việc tái giải thích tông huấn bằng cách "hiểu nó theo đúng bối cảnh", và sau đó ông cũng nói rằng "ấn tượng ban đầu của ông là ta có thể bỏ qua một vài đọc phần của văn bản."

Hình ảnh: © American Life League, CC BY-NC, #newsLyuhlohnsc